PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OSUDILA MUŠKO-ŽENSKU PODJELU U OŠ DRAGANIĆI

Tekst: PRS/Panopticum

Foto: OŠ Draganići/SDŽ

Nastavno na više zaprimljenih pritužbi i novinarskih upita vezano uz „muški i ženski kutak“ u Osnovnoj školi Draganići o čemu se proširila vijest putem društvenih mreža, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je pokrenula ispitni postupak te je donijela odluku o slučaju nakon zaprimljenog očitovanja Škole.

Predmet pritužbi bio je novouređeni školski prostor namijenjen za izvannastavnu aktivnost „domaćinstvo“, podijeljen na „muški“ i „ženski“ kutak. Pretinci za radni materijal također su podijeljeni na plave i ružičaste.

Škola je u svom očitovanju izrazila svjesnost o učinjenom propustu i spremnost na poduzimanje aktivnosti s ciljem prevencije i suzbijanja rodnih stereotipa. Pravobraniteljica je Školi ukazala da je jedan od osnovnih zadataka odgojno-obrazovnog sustava djeci osigurati prilike za razvoj svojih talenata i afiniteta oslobođene sputavajućih pritisaka tradicionalnih očekivanja o „prikladnim“ interesima za određeni spol. U ovom slučaju Škola nije postupila u skladu s time, već je svojim postupanjem doprinijela promicanju tradicionalne podjele rodnih uloga koja nije u skladu sa zahtjevima suvremenog društva i ulogama koje se u takvom društvu podrazumijevaju za žene i muškarce.

Stoga je Pravobraniteljica Školi izdala upozorenje da uređenje školskog prostora na navedeni način predstavlja promicanje rodnih stereotipa te pridonosi formiranju i učvršćivanju patrijarhalnih rodnih uloga, čime se proizvodi negativan odgojno-obrazovni učinak na učenice i učenike koji nije u skladu s načelom ravnopravnosti spolova. Takvo postupanje u suprotnosti je s člankom 14. st. 2. i 3. Zakona o ravnopravnosti spolova, kojim je propisano da sadržaji vezani za pitanja ravnopravnosti spolova moraju uključivati pripremu oba spola za aktivno i ravnopravno sudjelovanje na svim područjima života i moraju promicati nediskriminacijska znanja o ženama i muškarcima te uklanjanje neravnopravnosti spolova i rodnih stereotipa u obrazovanju na svima razinama.

Pravobraniteljica je Školi skrenula pažnju na neke od negativnih posljedica koje promicanje rodnih stereotipa ima na položaj žena u hrvatskom društvu. Najveći problem predstavljaju još uvijek široko rasprostranjena tradicionalna očekivanja od žena koja u sferi obiteljskog života podrazumijevaju njihovu primarnu ulogu odgajateljice djece, njegovateljice starijih članova obitelji i nositeljice kućanstva, iz čega proizlazi da su žene često znatno opterećenije kombinacijom poslovnih i privatnih obaveza u usporedbi s muškarcima, što se negativno odražava na niz drugih aspekata njihovog života, te je jedan od glavnih uzroka krize suvremene obitelji. Prema podacima HZZO-a, u 2021. roditeljski dopust koristilo je 4% očeva i 96% majki. Nadalje, unatoč tome što su žene nešto uspješnije u području obrazovanja od muškaraca u području zapošljavanja i rada žene teže i sporije napreduju, ostaju nesrazmjerno zastupljene na upravljačkim pozicijama i podzastupljene u bolje plaćenim sektorima.

U cilju ispravljanja svog postupanja, Pravobraniteljica je Školi izdala sljedeće preporuke:
1) žurno preurediti prostor za domaćinstvo na način koji neće biti u suprotnosti s člankom 14. Zakona o ravnopravnosti spolova;
2) provesti najavljene edukacije za učitelje i radionice za učenike, u skladu sa zaključcima sa sjednice Učiteljskog vijeća od 31. 3. 2022.;
3) na odgovarajući način revidirati Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova i dosljedno ga provoditi;
4) posebnu pozornost pridati osiguravanju pune provedbe međupredmetne teme građanskog odgoja i obrazovanja u Školi, s naglaskom na obradu tema vezanih uz područje ravnopravnosti spolova.

Pravobraniteljica je Školi u prilogu dostavila pregled relevantnih međunarodnih propisa i dokumenata na temu ravnopravnosti spolova i rodnih stereotipa te popis odgojno-obrazovnih materijala za učitelje koje Pravobraniteljica preporučuje u radu, a koji se mogu koristiti u najavljenim edukacijama i radionicama. Pravobraniteljica je predložila da se sa sadržajem dopisa upozna Učiteljsko vijeće na sljedećoj sjednici.

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon