ZAŠTITA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI I POLITIKA KOLAČIĆA

Portal Panopticum (dalje u tekstu: Panopticum) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama. Voditelj obrade je Panopticum, Berislavićeva 2, 10000 Zagreb.

Panopticum poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Panopticum može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala. Ove podatke Panopticum koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
Panopticum se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Ako je Panopticum zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i legitimnog interesa, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka osim od Panopticuma, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade. U tu svrhu portal Panopticum je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka portala Panopticum pisanim putem na adresu portala ili e-mailom na adresu: [email protected]

Panopticum je u potpunosti predan osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekuje od svojih zaposlenika, vanjskih suradnika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje ponašanje Panopticuma, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika i vanjskih suradnika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima. Sastavni dio Politike privatnosti čine sljedeća pravila:

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka;

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koji se prikupljaju putem web stranice Panopticum;

PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA definiraju kako prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja;

PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE definiraju zajedničke voditelje obrade i njihovo djelovanje.

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Panopticum primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Pravila zaštite osobnih podataka definirana su kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Tijekom različitih oblika interakcije sa Panopticum prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće: ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, broj bankovnog računa, e-mail adresa, broj telefona. Panopticum tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće: podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet, vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite, načine korištenja Internet stranice Panopticum.

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza portala Panopticum, obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora, obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Panopticum ili treće strane, na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika.

KORIŠTENJE PODATAKA

Panopticum koristi osobne podatke za slijedeće svrhe: pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama, marketinške i prodajne aktivnosti, zaštita zaposlenika i vanjskih suradnika, zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina: izravno od pojedinca, neizravno.

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Panopticum osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na: pristup informacijama; prigovor na obradu; ograničenje obrade; prijenos podataka; ispravljanje podataka; brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Panopticum će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Panopticum zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem: svrsi obrade osobnih podataka; izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika; kategoriji osobnih podataka; primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja; predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane; upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

U određenim slučajevima Panopticum može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Panopticum neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhu za koje su izvorno prikupljeni. Panopticum će osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga, odnosno dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja, zatim dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora ili do one mjere koju dopušta zakon. Kad razdoblje zadržavanja istekne, Panopticum će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Panopticum provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka. Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj: spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci; spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja; osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja; osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka; osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha: sprječavanje ili otkrivanje zločina, kazneni progon prekršitelja, naplata poreza ili pristojbi, naloga suda ili bilo kojeg drugog državnog tijela.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da se javite na e-mail adresu [email protected]

U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem vremenskom mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Iako je Panopticum orijentiran na informiranje cjelokupne javnosti, svjesni smo da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka. Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Panopticum po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti. Stoga će Panopticum poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti. Ako Panopticum sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, Panopticum će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće: izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu; neće davati nijednoj trećoj strani. Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka portala Panopticum.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar EU gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili EU propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, e-maila adresa: [email protected]

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

Osobni podaci korisnika se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koji su dobrovoljno dani Panopticum, bilo registracijom ili korištenjem Internet stranice. Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka.

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama te koji se Internet preglednik koristi i slično.

Kolačić je mali paket podataka poslan s portala Panopticum  na računalo, mobilni ili tablet uređaj korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe Internet stranice. Kolačići na Internet stranicama Panopticum su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranice poslužitelja. Internet stranice Panopticum prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja informacija o kvaliteti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih servisa informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima internetskih pretraživačkih servisa: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Android Browser, Opera. Za preostale pretraživače konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom kod dobavljača vaše informatičke opreme.

SIGURNOST

Panopticum poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su ustupljeni Panopticum prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Panopticum ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Panopticum, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politike privatnosti redovito provjeravamo odražavaju li način na koji Panopticum obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.panopticum.hr

PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA

Ova pravila definiraju način na koji Panopticum prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja. Osobni podaci će se upotrebljavati sukladno zakonskim propisima i pravilima. Slanjem osobnih podataka potrebnih uz zapošljavanje ili prijavu za posao dobrovoljno ustupate osobne podatke Panopticum.

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon