KULTURNA AUTONOMIJA ILI ETNO BUSINESS?

Tekst: NN/Panopticum

Foto: RTL

Posljednjih nekoliko dana mjeseca travnja 2021. aktualna dnevno-politička tema postala je Odluka Savjeta za nacionalne manjine o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini, a koja je objavljena u Narodnim novinama od 16. travnja 2021. godine.

Naime, sve su glasnije reakcije na uočenu nepravdu mogućeg trgovanja u Savjetu, odnosno na neučinkovitost tijela koja bi se trebala skrbiti o ispravnosti rada pojedinih udruga i nepravdu sustava koji u osnovi ne funkcionira. Podsjetimo, u Državnom proračunu RH planirane su tekuće donacije u iznosu od 46.194.500 kuna što predstavlja 10 posto više sredstava nego u 2020. godini kada je odobreno 41.995.000 kuna.

Inače, na sjednici su telefonski glasovali svi članovi Savjeta koji broji 19 članova, a prilikom glasovanja o Odluci primjenjivale su se Smjernice i upute Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnicima koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, te su se zastupnici i predsjednik Savjeta izuzeli od glasovanja o pitanju raspodjele za programe i projekte manjinske zajednice kojoj pripadaju.

Odlukom o rasporedu sredstava za 2021. godinu predviđeno je neposredno sufinanciranje 88 udruga, bilateralnih programa kao i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, u ukupnom iznosu od 47.594.500 kuna što u odnosu na 2020. godinu predstavlja povećanje za 4.199.500 kuna odnosno za 9,7 posto.

U nastavku teksta donosimo Odluku objavljenu u broju 41/2021 službenog glasila Republike Hrvatske sa specifikacijom, a koju potpisuje predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer o dodjeli 47.594.500 kuna, i to kako slijedi: 

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donio je

                                                            ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2021. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini, rasporedit će se financijska sredstva u iznosu od 47.594.500,00 kuna.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 47.594.500,00 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

Račun Iznos u kn Namjena
363 Pomoći unutar općeg proračuna 900.000,00

1. Lipovljanski susreti 2021. i Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar (ukupno 60.000,00 kn)

2. Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) (ukupno 840.000,00 kn)

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 500.000,00 Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
381 Tekuće donacije 46.194.500,00

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

Ukupno 47.594.500,00

III.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti Potpore A732003 za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 60.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

Namjena Odobreni iznos u kn
Lipovljanski susreti 2021., Lipovljani 30.000,00
Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar 30.000,00

IV.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 840.000,00 kuna koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

V.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3811 Tekuće donacije u novcu podskupine računa 381 Tekuće donacije u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 46.194.500,00 kuna raspoređuju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, kako slijedi:

NACIONALNA MANJINA

UDRUGA ILI USTANOVA NACIONALNE MANJINE

Područje kulturne autonomije

Naziv programa

Odobreni iznos u kn
I. ALBANCI 1.355.000,00
1. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno 720.000,00
1.0. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica 400.000,00
Informiranje
– Informatori – brojeva: 12, A4, naklada: 1500 300.000,00
Izdavaštvo
– Marëdhënjet e hershme kulturo-historike të Shqipërisë me Kroacinë, prof. dr. sc. Jahja Drančolli i dr. sc. Muhamet Mala, A5, 500 str., naklada: 1000 35.000,00
Manifestacije
– Dani albanske kulture – Zagreb 35.000,00
– Upoznajmo se bolje – Albanski filmovi u Hrvatskoj – Zagreb 10.000,00
– Sjećanje na poginule i nestale branitelje i civile albanske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vukovar, Bogdanovci, Osijek, Karlovac, Gospić, Šibenik, Zadar 10.000,00
– Obilježavanje 90. obljetnice smrti dr. Milana pl. Šufflaya – Zagreb, Dalmatinska ulica 5.000,00
– Albanski nacionalni preporod – Zagreb 5.000,00
1.1. Udruga Albanaca Istarske Županije, Pula 65.000,00
Izdavaštvo
– Anekdota dhe fjale te urta popullore, Merita Hoxha, 150 str., naklada: 500 20.000,00
Amaterizam
– »Perlat« folklorna skupina 25.000,00
– Od bake, unuci – radionica rukotvorina i tradicije
Manifestacije
– Dani albanske kulture u Istri – Pula 20.000,00
1.2. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Zagreb 70.000,00
Izdavaštvo
– Kosovo 1990-1993, Llukman Halili, A5, 320 str., naklada: 1000 25.000,00
– Dvorac (ne)dogovora, Adnan Merovci, A5, 440 str., naklada 1000 25.000,00
Manifestacije
– Tribina – Peta godina bez dr. sc. prof. Zef Mirdita – Zagreb 5.000,00
– Dani albanske kulture – Izložba Shqipe Kamberi – Galerija Forum, Zagreb 15.000,00
1.3. Zajednica Albanaca Karlovačke županije, Karlovac 35.000,00
Amaterizam
– Plesna grupa – dječja sekcija 20.000,00
Manifestacije
– Dani albanske kulture, tradicije i folklora – Zorin dom, Karlovac 10.000,00
– Okrugli stol – Integracija Albanaca u Karlovačkoj županiji – Karlovac 5.000,00
1.4. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka 120.000,00
Izdavaštvo
– Profesor Tom Berisha i njegova djela, prof. dr. Martin Berishaj, A5, 250 str., naklada: 500 25.000,00
– Priča o nedovršenom ratu, Ilire Zajmi, 85 str., naklada: 300 30.000,00
Amaterizam
– Recitatorska grupa 10.000,00
Manifestacije
– 30 godina osnivanja Zajednice Albanaca PGŽ – Rijeka 20.000,00
– Danas i sutra – akademija umjetnika 10.000,00
– Etno smotra – Rijeka 15.000,00
– Okrugli stol Albanci kroz desetljeća u Hrvatskoj – Rijeka 10.000,00
1.5. Zavičajna Udruga »HASI«, Zagreb 30.000,00
Manifestacije
– Okupljanje pripadnika albanske manjine u svrhu širenja nacionalne svijesti i međusobne suradnje – Zagreb 15.000,00
– Sveta Majka Terezija – Zagreb 5.000,00
– Ja mogu – Zagreb 10.000,00
2. Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj
»Mergimtari«, Zagreb
115.000,00
Informiranje
– web-stranica Albanskog dramskog društva Mergimtari 15.000,00
Amaterizam
– Dramska skupina za odrasle i mlade 80.000,00
– Dramska skupina za djecu
Manifestacije
– Obilježavanje Dana albanskog kazališta – Zagreb, Fier (Albanija) 20.000,00
3. Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj
»Shkëndija«, Zagreb
190.000,00
Amaterizam
– Glazbeno-folklorna sekcija 140.000,00
Manifestacije
– Proslava 60. godišnjice Albanskog kulturnog društva »Shkendija« – Zagreb 30.000,00
– Dani kulture albanske manjine u Republici Hrvatskoj – Zagreb 20.000,00
4. Društvo albanskih umjetnika Hrvatske – Dea, Zagreb 90.000,00
Informiranje
– web-stranica: Dea – kulturna mreža 10.000,00
Izdavaštvo
– Cicatrina De Dur, Ljiljana Llilli Koci, 14,8×21 cm, 312 str., naklada: 500 25.000,00
– Dardanska božica, Edi Shukriu, 16,5×24 cm, 170 str., naklada: 500 25.000,00
Manifestacije
– Kulturna raznolikost – Zagreb 15.000,00
– Istaknute albanske žene – Zagreb 10.000,00
– Promocija romana Cicatrina De Dur – Zagreb 5.000,00
5. Klub albanskih žena Hrvatske »Kraljica Teuta«, Zagreb 140.000,00
Informiranje
– Iliria – brojeva: 2, A4, 40 str., color, naklada: 500 60.000,00
– web-stranica Iliria – www.iliria.com.hr 20.000,00
Amaterizam
– Plesna grupa Iliria 40.000,00
Manifestacije
– Plesna grupa Ilirke – Putovima Kraljice Teute – Zagreb 20.000,00
6. Udruga albanskih žena Zagreba »Drita«, Zagreb 40.000,00
Manifestacije
– 1. Ciklus »Uspješne Albanke«; 2. Monodrama glumca i redatelja M. Kabashia; 3.Tečaj albanskog i hrvatskog jezika – Zagreb 40.000,00
7. Zajednica albanske nacionalne manjine otoka Krka, Krk 40.000,00
Informiranje
– Bilten – brojeva: 4, A3, 8 – 10 str., color fotografije, naklada: 200 20.000,00
Manifestacije
– Dani albanske kulture 20.000,00
8. Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije, Split 20.000,00
Manifestacije
– Dani albanske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Split 20.000,00
II. BOŠNJACI 2.959.500,00
1. Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet 80.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina »Buzetski biseri« 60.000,00
Manifestacije
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2021. – Buzet 20.000,00
2. Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak 100.000,00
Amaterizam
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS i SMŽ 45.000,00
Manifestacije
– »10. amaterski festival pjesme sevdalinke« – Dvorana »Kristalna kocka vedrine«, Sisak 30.000,00
– »Festival bošnjačke kulture« – Dvorana »Kazalište 21«, Sisak 10.000,00
– »19. sisački bajramski koncert« – Dvorana »Kazalište 21«, Sisak 15.000,00
3. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb 115.000,00
Informiranje
– Bošnjački glas – brojeva: 6, B5, 45-50 str., crno-bijela tehnika, korice dvobojne crna i zlatna boja, naklada: 850 100.000,00
Manifestacije
– Medijsko opismenjavanje Bošnjaka u Hrvatskoj – Zagreb, Rijeka, Sisak, Zadar, Pula 15.000,00
4. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula 82.000,00
Manifestacije
– Srebrenica 26 – ulice i trgovi gradova Pula, Rovinj, Buzet, Labin 25.000,00
– »6. susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja, Pula 57.000,00
5. Bošnjačka nacionalna zajednica Rovinj 20.000,00
Manifestacije
– Dan državnosti i komemoracije Srebrenica – Rovinj 5.000,00
– Dani bošnjačke kulture i tradicije u Gradu Rovinju – Rovinj 15.000,00
6. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb 334.000,00
Informiranje
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8×23,5 cm, 330 str., c/b, naklada: 700 170.000,00
Izdavaštvo
– Bosanskohercegovačka prezimena II, svezak 2., Amira Turbić-Hadžagić i Admir Muratović, A5, 350 str., naklada: 500 30.000,00
– Ninočka, dr. sc. Emsud Sinanović, A5, 240 str., naklada: 500 20.000,00
Amaterizam
– Etno skupina Bosana 70.000,00
Manifestacije
– Bajramski koncert – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb 10.000,00
– Izložba ilustriranih radova i motiva Alme Medić – Dvorana BNZ, Zagreb 10.000,00
– Izložba slika Donata Orlića – Dvorana BNZ, Zagreb 9.000,00
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XIII. susret – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb 15.000,00
7. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Rijeka 50.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Sevdalije 40.000,00
– Folklor »Riječki biseri«
Manifestacije
– Bajramski festival u Rijeci – Rijeka 10.000,00
8. Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar 75.000,00
Amaterizam
– KUD BNZZŽ, folklorna sekcija i mješoviti hor »Šeher« 30.000,00
Manifestacije
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina Zadarske županije – Zadar 10.000,00
– Bajramsko sijelo – Zadar 15.000,00
– Dani bošnjačke kulture – Zadar 10.000,00
– Srebrenica svijetom hodi – Zadar 10.000,00
9. Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« Dubrovnik 55.000,00
Amaterizam
– Mješoviti zbor Dubrovački zumbuli 25.000,00
Manifestacije
– XV. međunarodna smotra folklora i prijateljstva, narodnih igara i plesova – Dubrovnik 30.000,00
10. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Ljiljan« Drenovci, Rajevo Selo 93.000,00
Amaterizam
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine 93.000,00
11. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Nur« Sisak 201.500,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 181.500,00
– Glazbena sekcija
– Etno klub
Manifestacije
– S Nurom u srcu – godišnji koncert udruge – Dom INA RNS, Sisak 10.000,00
– U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak 10.000,00
12. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Sevdah« Zagreb 160.000,00
Amaterizam
– Folklorni ansambl – njegovanje narodnih običaja i plesova 120.000,00
– Dječji pjevački zbor
– Dramski studio Dječja scena
Manifestacije
– XIV. godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Zagreb 10.000,00
– V. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka Grada Zagreba – Zagreb 10.000,00
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Zagreb 10.000,00
– Izložba i revija narodne nošnje – Zagreb 10.000,00
13. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske »Preporod«, Zagreb 675.000,00
Informiranje
– Behar – brojeva: 6, A3, 32 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000 160.000,00
– Journal – brojeva: 6, A4, 83 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000 260.000,00
– Jasmin – brojeva: 2, A4, 23 str., color, višebojno, naklada: 1000 30.000,00
– web-portal Behar 15.000,00
Izdavaštvo
– Zapadno-istočni divan, J. W. Goethe, 12,5×21 cm, 270 str., naklada: 500 40.000,00
– Poste Restante Osijek, Nenad Rizvanović, 12,5×22 cm, 80 str., naklada: 500 25.000,00
– Ibrica Jusić – Biografija, Amer Tikveša, 12,5×23 cm, 240 str., naklada: 500 25.000,00
– Čovjekova porodica, Tvrtko Kulenović, 12,5×23 cm, 240 str., naklada: 500 25.000,00
Amaterizam
– Zbor Bulbuli 60.000,00
Manifestacije
– 30 godina Preporoda – Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb 15.000,00
– Srebrenica – Potočari 2021 – Srebrenica, Potočari (BiH) 10.000,00
– Bošnjačke riječi – Zagreb 10.000,00
14. Kulturno društvo Bošnjaka »Preporod« Split 69.000,00
Izdavaštvo
– Prizivanje duha bosanskog i duha hercegovačkog, Ibrahim Duraković, A5, 250 str., naklada: 600 20.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor »Sevdah« 30.000,00
Manifestacije
– Smotra folklora i kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina – Split 4.000,00
– XIII. smotra folklora i kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Umag 15.000,00
15. Kulturno-umjetničko društvo »Bosna« Istarske županije, Pula 115.000,00
Amaterizam
– Folklor, glazba i recitacija 85.000,00
Manifestacije
– Bošnjačko sijelo – večer folklora i sevdaha – Pula 30.000,00
16. Kulturno-umjetničko društvo »Đulistan«, Labin 30.000,00
Manifestacije
– Susret folkloraša – Labin 30.000,00
17. Kulturno-umjetničko društvo »Kršanski ljiljani«, Potpićan 35.000,00
Amaterizam
– Očuvanje izvornih tradicijskih plesova, glazbe, običaja i jezika Bošnjaka u Hrvatskoj 20.000,00
Manifestacije
– Manifestacija folklornih dostignuća s prijateljskim KUD-ovima – Potpićan 15.000,00
18. Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula 100.000,00
Manifestacije
– 16. festival bošnjačke kulture u Istri – Pula 60.000,00
– Bosanskohercegovački put u Europu, perspektive i izazovi »Društveno-historijski, politički i kulturološki aspekti« – Dom hrvatskih branitelja, Pula 30.000,00
– Obilježavanje Međunarodnog Dana bijelih traka – Pula 10.000,00
19. Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan 35.000,00
Manifestacije
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – Vodnjan 25.000,00
– Izložba fotografija »Život« – Galerija Apoteka, Vodnjan 10.000,00
20. Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske – SABAH, Zagreb 455.000,00
Informiranje
– Sabah Info – brojeva: 10, A4, 36 str., 10×15 cm, u boji, naklada: 2000 270.000,00
Izdavaštvo
– Hamajlija za bosansku kuću, Esad Kopić-Osmanović, A5, 256 str., naklada: 500 25.000,00
– Bošnjaci u nemilosti rata, Mesud Bužimkić, A4, 224 str., naklada: 500 25.000,00
Manifestacije
– XIV. smotra kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – POU »A. Babić«, Umag 90.000,00
– »Da se nikad ne zaboravi« – Srebrenica – Srebrenica, Potočari (BiH) 30.000,00
– Okrugli stol »Bošnjaci – stanje i perspektiva« – Split 15.000,00
21. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka 80.000,00
Izdavaštvo
– Monografija Bošnjaci u Hrvatskoj, Šuhreta Dumanić, B5 položeno, 120 str., naklada: 300 25.000,00
Manifestacije
– Srebrenica svijetom hodi – Rijeka 30.000,00
– Likovno-poetski susreti – Rijeka 15.000,00
– Kultura sjećanja – Rijeka 10.000,00
III. BUGARI 132.000,00
1. Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb 132.000,00
Informiranje
– Rodna riječ – brojeva: 4, 28,5x21cm, 40 – 45 str., u boji, naklada: 300 111.000,00
Izdavaštvo
– Mojih 20 godina novinarskog rada u Hrvatskoj, Diana Glasnova, 14×20 cm, 250 str., naklada: 200 21.000,00
IV. CRNOGORCI 753.000,00
1. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – ukupno 718.000,00
1.0. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – bez članica 355.000,00
Informiranje
– Crnogorski glasnik – brojeva: 6, A4; 48 – 56 str., naslovnica u boji, ful color (4 stranice), naklada: 1000 140.000,00
– Ljetopis crnogorski – brojeva: 1, 21×27 cm; 140 str., ful color (2 stranice), naklada: 300 30.000,00
Izdavaštvo
– Likovni zapisi u doba korone, Dimitrije Popović, 14,5×20,5 cm, 160 str., naklada: 350 23.000,00
– Post-realizam i globalno upravljanje, Stipe Buzar, Petar Popović i Damir Mladić, 15×21 cm, 350 str., naklada: 350 25.000,00
– Crnogorska politika, Rade Bojović, 15×21 cm, 290 str., naklada: 350 25.000,00
– Ludi pozvaše, još luđi se odazvaše, Marinko Mijović, 12×20 cm, 270 str., naklada: 350 12.000,00
– Tebi, a sebi, Ljubica Perović Katić, 12,5×20 cm, 145 str., naklada: 350 10.000,00
Manifestacije
– Obilježavanje 30. godišnjice NZCH – Muzej Mimara/Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski Zagreb 20.000,00
– Dani crnogorske kulture – Hommage Nikoli I. Petroviću Njegošu – Zagreb, Rijeka, Split, Umag, Pula, Beli Manastir 35.000,00
– Dani crnogorske kulture – Izložba: Luka Lagator – Galerija Kristofor Stanković, Zagreb 20.000,00
– Dani crnogorske kulture – Izložba: Osmijeh Ljuba Čupića – Zagreb, Split, Rijeka, Umag, Pula 15.000,00
1.1. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Bujština«, Umag 21.400,00
Amaterizam
– Literarno-dramska sekcija i sekcija rukotvorina 4.500,00
Manifestacije
– Crnogorski śednik – Dvorana Zajednica Talijana Umag 7.000,00
– Književno veče – Gradska knjižnica, Umag 2.700,00
– Crnogorsko veče – POU Umag 7.200,00
1.2. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Montenegro«, Zagreb 148.600,00
Amaterizam
– Pjevački zbor »Montenegro« 83.600,00
Manifestacije
– »Lučindanski susreti 2021« – Studentski centar, Zagreb 30.000,00
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb 10.000,00
– Crnogorsko veče u Zagrebu – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb 11.000,00
– Izložbena djelatnost – Zagreb 14.000,00
1.3. Društvo perojskih Crnogoraca »Peroj 1657«, Peroj 30.000,00
Amaterizam
– Folklorna i pjevačka sekcija 17.800,00
Manifestacije
– 364. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj – Perojska fešta – Peroj 12.200,00
1.4. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka 90.000,00
Amaterizam
– Zbor Montenegri i likovno stvaralaštvo 70.000,00
Manifestacije
– Petrovdan 2021 – Park šuma Golubinjak, Lokve 20.000,00
1.5. Zajednica Crnogoraca Pula 18.000,00
Manifestacije
– Uloga admirala Vladimira Barovića i gradonačelnika Pule Luciana Delbianca u mirnom povlačenju snaga JNA iz Pule 1991. – Pula 8.000,00
– Predavanje povodom 110. obljetnice rođenja Milovana Đilasa – Đilasova »Nova klasa« i društvena povijest socijalizma – Pula 5.000,00
– Crnogorski velikani – Pula 5.000,00
1.6. Zajednica Crnogoraca Split 55.000,00
Amaterizam
– Zbor Zajednice Crnogoraca Split »Crnogorske Zore« 35.000,00
Manifestacije
– Obilježavanje 20. godišnjice udruge ZCS i izdavanje monografije – Gradsko kazalište mladih, Split 20.000,00
2. Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka 35.000,00
Amaterizam
– Glazbena sekcija 25.000,00
Manifestacije
– Skupna izložba članova ULU CG u Umagu 2021. godine – Umag 10.000,00
V. ČESI 4.240.200,00
1. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – ukupno 2.141.500,00
1.0. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – bez članica 774.000,00
Izdavaštvo
– Monografija Saveza Čeha, Marijan Lipovac, 22×22 cm, 168 str., naklada: 300 32.000,00
– Monografie Svazu Čechů, Marijan Lipovac, 22×22 cm, 168 str., naklada: 300 34.500,00
– Červánky nad Malou Prahou, Karel Bláha, 14,5×20,5 cm, 96 str., naklada: 150 11.000,00
Amaterizam
– Klub literarnog stvaralaštva 12.000,00
– Klub likovnih umjetnika
Manifestacije
– Žetvene svečanosti – Dožínky – Daruvar 171.000,00
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo, Daruvar 77.400,00
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac 68.000,00
– Festival češke dječje pjesme – Končanica 31.000,00
– Smotra pjevačkih zborova – 1. dio Lipovljani, 2. dio Prekopakra, 3. dio Rijeka 117.000,00
– Obilježavanje 100. obljetnice Saveza Čeha u RH – Daruvar 24.000,00
– Etno dan – Ivanovo Selo 53.100,00
– Smotra malih glazbenih skupina – Osijek 71.000,00
– Naše jaro – smotra dječjeg stvaralaštva – Doljani, Končanica, Daruvar 72.000,00
1.1. Češka beseda Bjeliševac 41.000,00
Amaterizam
– Muška pjevačka skupina 35.000,00
– Mješovita pjevačka skupina
– Kazališna skupina
Manifestacije
– Dan češke kulture – Bjeliševac 6.000,00
1.2. Češka beseda Daruvar 73.000,00
Amaterizam
– Folklorni ansambl Holubička 63.000,00
– Kazališna sekcija
– Knjižnica Frante Buriana Češke besede Daruvar
– Orkestar i pjevačice
– Zbor Češke besede Daruvar
– Skupina kreativnog stvaralaštva
Manifestacije
– Dani češke kulture – Češki dom Daruvar i perivoj Dvorca Janković, Daruvar 10.000,00
1.3. Češka beseda Daruvarski Brestovac 56.000,00
Amaterizam
– Kreativno-gastronomska skupina 46.000,00
– Pjevačka skupina Konvalínky
– Folklorna skupina Korálky
– Tradicionalna češka limena glazba – Dechovka
– Puhački orkestar Daruvarskog Brestovca i Končanice
– Glazbeni ansambl
Manifestacije
– Dani češke kulture Daruvarski Brestovac – Daruvarski Brestovac, Končanica 10.000,00
1.4. Češka beseda Doljani 64.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav 54.000,00
– Glazbena skupina – limena glazba
– Dramske skupine – odrasli i dječja
– Folklorne skupine – odrasli i djeca
Manifestacije
– Dani češke kulture, Kuharski vitraj – Doljani, Daruvar 10.000,00
1.5. Češka beseda Donji Sređani 25.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina 20.000,00
– Kazališna skupina
Manifestacije
– Dan češke kulture – Donji Sređani 5.000,00
1.6. Češka beseda Golubinjak 25.000,00
Amaterizam
– Pjevačka sekcija 19.000,00
– Dramska sekcija
Manifestacije
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Dežanovac, Daruvar 6.000,00
1.7. Češka beseda Gornji Daruvar 47.000,00
Amaterizam
– Glazbena skupina 37.000,00
– Kazališna skupina
– Kreativna – tradicijska skupina
– Pjevačka skupina
Manifestacije
– Dani češke kulture – Dani bramboraka – Mjesni dom i igralište Gornji Daruvar, Daruvar 10.000,00
1.8. Češka beseda Grada Garešnica 40.000,00
Amaterizam
– Glazbena skupina Češke besede Grada Garešnica 35.000,00
– Pjevačka skupina Češke besede Grada Garešnica
– Kazališna skupina »Nazdar« Češke besede Grada Garešnica
– Kreativna skupina Češke besede Grada Garešnica
Manifestacije
– Dan češke kulture – ŠRD »Ilova«, Garešnica 5.000,00
1.9. Češka beseda Grada Grubišno Polje 41.000,00
Amaterizam
– Kreativno-gastronomska skupina 29.000,00
– Glazbena skupina – Čtyřlístek
– Kazališna skupina – Jaro
– Pjevačka skupina – Červená růžička
– Plesna skupina – Čtyři páry
Manifestacije
– Dani češke kulture i obilježavanje 10. godišnjice osnutka – Grubišno Polje 12.000,00
1.10. Češka beseda Hercegovac 52.000,00
Amaterizam
– Plesna skupina »Pampelišky« 40.000,00
– Plesna skupina »Svetlušky«
– Plesna skupina »Manželsky pari«
– Glazbena skupina »Puhački orkestar«
Manifestacije
– Proslava 100. obljetnice postojanja Češke besede Hercegovac – Masarykov dom, Hercegovac 12.000,00
1.11. Češka beseda Ivanovo Selo 35.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina 35.000,00
– Puhački orkestar
1.12. Češka beseda Jazvenik 23.500,00
Amaterizam
– Folklorna skupina 16.500,00
– Pjevačka skupina
Manifestacije
– Dani češke kulture – Jazvenik, Sela 7.000,00
1.13. Češka beseda Kaptol 60.000,00
Amaterizam
– Glazbena skupina »Bohemia« 50.000,00
– Pjevačka skupina »Zlate udoli«
– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«
– Srednja folklorna skupina »Červena sukinka«
– Odrasla folklorna skupina »Červena sukinka«
Manifestacije
– Dan otvorenih vrata i Dan češke kulture ČB Kaptol – Kaptol 10.000,00
1.14. Češka beseda Končanica 70.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 60.000,00
– Glazbena sekcija
– Pjevačka skupina
Manifestacije
– Končenické hody – Dani češke kulture i gastronomije – Češki dom Končanica 10.000,00
1.15. Češka beseda Ljudevit Selo 54.000,00
Amaterizam
– Pjevačka sekcija Češke besede Ljudevit Selo Lipovecka Devčata 54.000,00
– Kreativna sekcija Češke besede Ljudevit Selo Ružičky
– Limena glazba Češke besede Ljudevit Selo
– Dramska sekcija Češke besede Ljudevit Selo
– Plesna sekcija Češke besede Ljudevit Selo Perličky
1.16. Češka beseda Međurić 40.000,00
Amaterizam
– Dječja folklorna skupina 30.000,00
– Odrasla folklorna skupina Češke besede Međurić
– Glazbena skupina Češke besede Međurić
– Pjevačka skupina Češke besede Međurić
– Puhački orkestar Češke besede Međurić
Manifestacije
– Smotra puhačkih orkestara – Međurić 10.000,00
1.17. Češka beseda Općine Lipovljani 33.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina 28.000,00
– Kreativno-literarna sekcija
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Dječja skupina
Manifestacije
– Dan češke kulture u Lipovljanima – Društveni dom Lipovljani 5.000,00
1.18. Češka beseda Osijek 43.000,00
Amaterizam
– Etno skupina Češke besede Osijek 27.400,00
– Glazbena skupina Češke besede Osijek
– Pjevačka skupina Češke besede Osijek
– Likovna skupina Češke besede Osijek
Manifestacije
– Dani češke kulture: 1. dio Likovna kolonija i kulturno-umjetnički program; 2. dio Posviceni, 3. dio Božićni koncert – Hrvatski dom, Tenja 15.600,00
1.19. Češka beseda Prekopakra 49.000,00
Amaterizam
– Kazališna skupina »Fanfrnoch« 39.000,00
– Gastro skupina
– Mladi komorni sastav »Hvězdičky«
– Mješoviti pjevački zbor
– Dječja folklorna skupina
– Odrasla folklorna skupina – Usmev
Manifestacije
– Dani češke kulture – Knedliký – Prekopakra, Pakrac 10.000,00
1.20. Češka beseda Rijeka 79.000,00
Amaterizam
– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa 70.000,00
– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa
– Folklorna skupina Raček – starija grupa
– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa
– Dramska skupina
– Pjevački zbor Nostalgija
– Folklorna skupina Dospjeli
– Kreativna radionica »A je to«
Manifestacije
– Dani češke kulture – Rijeka 9.000,00
1.21. Češka beseda Sisak 64.000,00
Amaterizam
– Kazališna skupina Češke besede Sisak 54.000,00
– Pjevačka skupina Češke besede Sisak
– Folklorna skupina Češke besede Sisak
Manifestacije
– Dani češke kulture – Sisak 10.000,00
1.22. Češka beseda Šibovac 35.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina 23.000,00
– Dramska skupina
Manifestacije
– Obilježavanje 10. godišnjice ČB Šibovac – Šibovac, Daruvar 12.000,00
1.23. Češka beseda Treglava 37.500,00
Amaterizam
– Mješoviti zbor 31.500,00
– Kazališna skupina
– Etno-kreativna skupina
– Plesne sekcije
Manifestacije
– Sajam starih zanata – Treglava 6.000,00
1.24. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci 36.000,00
Amaterizam
– Najmlađa plesna skupina »Vodička« 30.000,00
– Srednja plesna skupina »Vodička«
– Najstarija plesna skupina »Vodička«
– Pjevački zbor »Zdenčanke«
– Mali glazbeni sastav
Manifestacije
– Dani češke kulture – Veliki Zdenci 6.000,00
1.25. Češka beseda Virovitica 55.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor 40.000,00
– Komorni sastav
– Puhački orkestar
– Dramska sekcija
– Plesna sekcija
Manifestacije
– 19. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog, međunarodni festival kulture – Češki dom, Virovitica 15.000,00
1.26. Češka beseda Zagreb 72.500,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Češke besede Zagreb »Bohemia« 62.500,00
– Knjižni fond Češke besede Zagreb »Jan Burian«
– Folklorna skupina Češke besede Zagreb »Jeteliček«
– Kazališna skupina – stariji: »Josef Václav Frič«
– Folklorna skupina Záhřebské Sluníčko
– Kazališna skupina – mlađi: »Záhřebské Sluníčko«
Manifestacije
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb 10.000,00
1.27. Češka beseda Zagrebačke županije 27.000,00
Amaterizam
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom 21.000,00
Manifestacije
– Dan češke kulture – Dubrava 6.000,00
1.28. Češka obec Bjelovar 90.000,00
Amaterizam
– Velika i srednja folklorna skupina Srdečko 50.000,00
– Vokalna Skupina Rozmarinke i pjevački zbor Katarine
– Glazbena skupina Stari prijatelji
– Kazališna skupina Lucerna
Manifestacije
– Večer nacionalnih manjina – Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar 30.000,00
– Dani češke kulture – Bjelovar 10.000,00
2. Novinsko-izdavačka ustanova »Jednota« Daruvar 2.098.700,00
Informiranje
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5×26,5 cm, 32 str., omot i unutarnji arak u boji 4/4, naklada: 1200 402.500,00
– Přehled – brojeva: 1, 14,5×20,5 cm, 144 str., omot u boji 2/2, knjižni blok jednobojan 1/1, naklada: 1100 48.000,00
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17×24 cm, 196 str., omot i knjižni blok color 4/4, naklada: 750 79.200,00
– Jednota – brojeva: 50, 20,5×29,5 cm, 28 str., crno-bijelo, vanjski omot u boji 4/4, naklada: 1250 1.569.000,00
VI. MAĐARI 5.977.000,00
1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – ukupno 5.387.000,00
1.0. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – bez članica 2.358.000,00
Informiranje
– Új Magyar Képes Újság – Novi mađarski ilustrirani list – brojeva: 48, 235×333 mm, 24 str., u boji, naklada: 1200 600.000,00
– Barkóca – Cicamaca – brojeva: 6, A4, 24 str., u boji, naklada: 800 130.000,00
– Rovátkák – Crtice – brojeva: 4, 120×195 mm, oko 70 str., c/b fotografija, omot u boji, naklada: 200 100.000,00
Izdavaštvo
– Horvátországi magyar világ 2000 – 2020, Mónika Molnár Ljubić, Igor Tatai, Tünde Micheli, 21×21 cm, 416 str., tvrdi uvez 4+1 boja, šivano, oko 120 color fotografija, naklada: 500 50.000,00
– Csúzai anekdoták, Marta Šegota, 12×21 cm, 176 str., meki uvez u boji, lijepljeno, 1 color fotografija na naslovnici, naklada: 500 35.000,00
– Macskaringó-Kecskeringő, Judit Pacl Abri, A4, 40 str., tvrdi uvez 4+1 boja, šivano, 20 ilustracija boji + naslovna ilustracija, naklada: 400 20.000,00
Manifestacije
– Budućnost Mađara u Hrvatskoj, simpozij voditelja mađarskih udruga i ustanova u RH – Omiš 115.000,00
– »Svaki je Mađar jednako bitan« – serijal prikaza mađarskih narodnih običaja iz Slavonije i Baranje udrugama Mađara u drugim dijelovima RH – Zagreb, Zagrebačka županija, Rijeka, Pula, Split i drugdje 20.000,00
– Tradicionalna mađarska proslava Dana Svetog Stjepana – Beli Manastir 20.000,00
– 173. obljetnica mađarske građanske revolucije – središnja proslava – Dom kulture Suza 5.000,00
– Tradicionalne berbene svečanosti u Baranji – Suza, Zmajevac, Batina 15.000,00
– Dan mađarske kulture u Dražu – Dom kulture Draž 15.000,00
– Festival mađarske kulture i tradicionalnih autohtonih proizvoda u Baranji – Dom kulture Kopačevo, Omladinski dom Lug 20.000,00
– Niste zaboravljeni – serijal manifestacija/prisjećanja na žrtve iz redova pripadnika mađarske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vardarac, Laslovo, Vukovar, Dalj Planina, Korog 5.000,00
– Tradicionalni mađarski običaji i svetkovine u Dražu – Draž 8.000,00
– financijska potpora sukladno Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (NN MU 8/1995) 1.200.000,00
1.1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Batina 165.000,00
Amaterizam
– Plesna skupina »Gospođice i momci« 75.000,00
– Omladinska plesna skupina«Ljiljani« i dječja folklorna skupina »Ružmarin«
Manifestacije
– Dan naselja Batine – Dan mađarske kulture u Batini – Batina 50.000,00
– Berbena svečanost – Dom kulture Batina 30.000,00
– Božićna svečanost – Mađarski tradicionalni običaji u prosincu – Dom kulture Batina 10.000,00
1.2. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Beli Manastir 173.000,00
Amaterizam
– Sekcija amaterskih umjetnika slikara i kipara 80.000,00
– Dječja skupina njegovatelja mađarske kulture i jezika »Csillagszemű«
Manifestacije
– Dan mađarske kulture – Beli Manastir 35.000,00
– Simpozij mađarskih udruga u Belom Manastiru »Odnos udruga s lokalnim strukturama vlasti u provedbi kulturnih manifestacija vezanih za nacionalne manjine« – Beli Manastir 15.000,00
– Mađarski tradicionalni običaji vezani uz mjesec studeni – Beli Manastir 25.000,00
– Serijal mađarskih kulturno-povijesnih izložbi u Belom Manastiru – Beli Manastir 10.000,00
– Mađarski nacionalni praznici – Beli Manastir 8.000,00
1.3. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Bilje 35.000,00
Manifestacije
– Tradicionalno obilježavanje svetkovina vezanih uz mađarsku tradiciju i povijest – Bilje 5.000,00
– Sjećanje na mađarske nacionalne praznike – Bilje 5.000,00
– Serijal izložbi vezanih uz mađarsku nacionalnu manjinu – Bilje 5.000,00
– Manifestacija »Naučimo povijest mađarskog naroda« – Bilje 10.000,00
– Dan dvorca – Mađarski dan u parku – Bilje 10.000,00
1.4. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Darda 45.000,00
Manifestacije
– Susret mađarske mladeži – Darda 10.000,00
– Festival mađarske kulture u Dardi – Dom kulture Darda 10.000,00
– Tradicionalni mađarski »Šogor bal« u Dardi – Društveni dom Mece (Darda) 25.000,00
1.5. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kneževi Vinogradi 50.000,00
Manifestacije
– Tradicionalni mađarski baranjski bal u Kneževim Vinogradima – Dom Kulture Kneževi Vinogradi 30.000,00
– Mađarska kulturno-povijesna događanja u Kneževim Vinogradima – Dom Kulture Kneževi Vinogradi 20.000,00
1.6. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kopačevo 155.000,00
Manifestacije
– Ribarski dani u Kopačevu (smotra tradicionalnih običaja) – Dom kulture Kopačevo 100.000,00
– Serijal tradicionalnih mađarskih narodnih manifestacija u Kopačevu – Dom kulture Kopačevo 25.000,00
– Zimski običaji Mađara s područja Kopačkog rita – Dom kulture Kopačevo 30.000,00
1.7. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kotlina 110.000,00
Amaterizam
– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor 85.000,00
Manifestacije
– Berbeni običaji Mađara u Kotlini – Mađarski dom, Kotlina 8.000,00
– Smotra zborova – Dom kulture Kotlina 10.000,00
– Tradicionalni običaji i svetkovine Mađara u Kotlini tijekom prosinca – Kotlina 7.000,00
1.8. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Laslovo 70.000,00
Amaterizam
– Pjevački zbor »Rozmaring« 30.000,00
Manifestacije
– Susret mađarskih pjevačkih zborova – Dom kulture Laslovo 10.000,00
– 5. večer mađarske tradicionalne glazbe – Nogometno igralište Laslovo 15.000,00
– Smotra tradicionalnih mađarskih laslovačkih običaja – Lovački dom Laslovo 15.000,00
1.9. Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac 63.000,00
Amaterizam
– Mađarski folklor, njegovanje jezika, običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor 50.000,00
Manifestacije
– 26. »Magyar bal« susret folklornih skupina – Sportska dvorana OŠ Gradina 8.000,00
– Susret Mađara Središnje Hrvatske – Mjesni dom i PŠ Novi Gradac, Gradina 5.000,00
1.10. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka 71.000,00
Izdavaštvo
– Guščar Matija – Ludas Matyi, mađarska narodna priča, 20×20 cm, 45 str., naklada: 300 15.000,00
Amaterizam
– Likovna sekcija DZMH-PGŽ 20.000,00
– Dramsko-književna sekcija
Manifestacije
– Festival bajki – Rijeka 6.000,00
– XIV. likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka 10.000,00
– XIV. Festival poezije i gastronomije nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka 5.000,00
– V. mađarski dani u Rijeci – Rijeka 15.000,00
1.11. Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split 65.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina »Danko Pišta« 35.000,00
– Likovna sekcija
– Literarna sekcija
Manifestacije
– Dani mađarske kulture u Dalmaciji – Split, Solin 30.000,00
1.12. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Suza 20.000,00
Manifestacije
– Večer mađarske pjesme – Dom kulture Suza 10.000,00
– Adventska večer s obilježjima mađarske tradicije – Košutov dom, Suza 10.000,00
1.13. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga za Istru, Pula 66.000,00
Manifestacije
– XXII. tjedan mađarske kulture u Puli – Pula 60.000,00
– Jadranski susreti DZMH udruga – Pula 6.000,00
1.14. Društvo Mađara Pakrac 72.000,00
Amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH 35.000,00
Manifestacije
– 8. dani Mađara Pakraca – Hrvatski dom Franje Tuđmana, Pakrac 20.000,00
– Putovima mađarskog plemstva – Kurija Janković, Pakrac 12.000,00
– Božićni običaji Mađara u Pakracu – Kurija Janković, Pakrac 5.000,00
1.15. Kulturno-umjetnička udruga Novi Bezdan 140.000,00
Amaterizam
– Pjevački zbor »Szivarvany« uz glazbeni sastav »Kubikos« 100.000,00
– Dramska sekcija Komikus
Manifestacije
– Tradicionalni mađarski narodni običaj »Ples oko svibanjskog drveta« – Novi Bezdan 15.000,00
– Smotra amaterskih dramskih skupina mađarske zajednice u Hrvatskoj – Novi Bezdan 10.000,00
– Festival kukuruza – Novi Bezdan 15.000,00
1.16. Kulturno-umjetničko društvo »Arany János« Kopačevo 110.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor 70.000,00
– Dječja dramska skupina
– Glazbeni sastav »Kaz«
Manifestacije
– Dječji kreativni tabor – Dom kulture Kopačevo 30.000,00
– Festival tradicije Mađara u Kopačevu – Kopačevo 10.000,00
1.17. Kulturno umjetničko društvo »Čardaš« Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Suza 50.000,00
Amaterizam
– KUD »Čardaš« DZMH Suza 35.000,00
Manifestacije
– Berbena svečanost – Dom kulture Suza 15.000,00
1.18. Kulturno-umjetničko društvo »Jókai Mór« Suza 65.000,00
Amaterizam
– Kreativna radionica »Szivarvany« 45.000,00
– Dječja folklorna skupina »Hajnalcsillag«
– Dramska sekcija »Podium«
Manifestacije
– Festival dječjeg folklornog stvaralaštva – Dom kulture Suza 20.000,00
1.19. Kulturno-umjetničko društvo »Petőfi Sándor« Dalj Planina 120.000,00
Amaterizam
– Folklorne skupine – Bokréta és Cserebogár 90.000,00
Manifestacije
– Smotra folklornog stvaralaštva u Dalj Planini – Dom kulture Dalj Planina 10.000,00
– 20. obljetnica udruge – Dom kulture Dalj Planina 20.000,00
1.20. Kulturno-umjetničko društvo Petőfi Sándor Laslovo 110.000,00
Amaterizam
– Njegovanje mađarske tradicije i običaja kroz rad sekcija udruge 70.000,00
Manifestacije
– Multikulturni dječji festival folklora – Dom kulture Laslovo 10.000,00
– Ususret žetvi – Laslovo 30.000,00
1.21. Kulturno-umjetničko društvo »Vardarac«, Vardarac 134.000,00
Amaterizam
– Njegovanje kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – sekcija djece i mladeži 80.000,00
Manifestacije
– Proslava Dana naselja – XVIII. tradicionalne pokladne svečanosti »Kakaš-Uteš« – Vardarac 14.000,00
– XIII. Međunarodna smotra folklora u Vardarcu – Vardarac 40.000,00
1.22. »Mađarska katolička žena« – Baranja, Beli Manastir 20.000,00
Manifestacije
– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – Centar za kulturu Beli Manastir 20.000,00
1.23. Mađarski kulturni krug »Zrinyi«, Osijek 40.000,00
Amaterizam
– Dječja dramska skupina »Dörömb« 40.000,00
1.24. Mađarsko kulturno društvo »Petőfi Sándor« Lug 75.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina 35.000,00
– Mješoviti pjevački zbor
Manifestacije
– Advent 2021 – Omladinski dom Lug 20.000,00
– Otvoreni dani knjižnice – Lug 20.000,00
1.25. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo »Julia Baranyai« Zmajevac 85.000,00
Manifestacije
– Žetveni običaji Mađara zmajevačkog kraja – Nogometno igralište Zmajevac 40.000,00
– Večer mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture Zmajevac 30.000,00
– Adventska večer u duhu mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture Zmajevac 15.000,00
1.26. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Vinkovci 60.000,00
Amaterizam
– Zbor »Zlatni Klas« i kreativna radionica 30.000,00
Manifestacije
– 10. Večer mađarske kulture – Gradsko kazalište Vinkovci 15.000,00
– 7. Susret vinkovačkih Mađara – Vinkovci 15.000,00
1.27. Udruga Mađara Grada Vukovara 130.000,00
Amaterizam
– Ženski pjevački zbor »Jesenske Ruže« 80.000,00
Manifestacije
– 14. Večer mađarskog folklora – Hrvatski dom, Vukovar 20.000,00
– Polaganje vijenaca za stradale i poginule Mađare za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine – Memorijalno groblje Vukovar, Ovčara, Mađarski dom Vukovar 10.000,00
– Okusi mađarske kuhinje – Mađarska kuća Vukovar 15.000,00
– Prelo po mađarskim običajima »Fonó« – Mađarska kuća Vukovar 5.000,00
1.28. Udruga mladih »Gedeon Ač«, Suza 40.000,00
Manifestacije
– Festival Mađara u Hrvatskoj – Suza 30.000,00
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika unutar mladeži Mađara – Suza 10.000,00
1.29. Udruga mladih Hrastin 90.000,00
Amaterizam
– Sekcija amaterskih umjetnika – slikari, kipari, izrađivači tradicionalnih rukotvorina 25.000,00
Manifestacije
– Smotra mađarskih tradicionalnih običaja iz Hrastina – Nogometno igralište Hrastin 30.000,00
– Tradicionalno rušenje majpana – Hrastin 10.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture Hrastin 10.000,00
– Obiteljski dan uz kulturu – Nogometno igralište, Hrastin 10.000,00
– Izložba povijesti Hrastina kroz slike – Dom kulture Hrastin 5.000,00
1.30. Udruga mladih Lug 155.000,00
Amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH 20.000,00
Manifestacije
– Međunarodna folklorna smotra u Lugu – 12. Paprika fest – Omladinski dom Lug 60.000,00
– Večer mađarske tradicije – Omladinski dom Lug 30.000,00
– 5. Međunarodni dani kulture i sporta u Lugu – Omladinski dom Lug 20.000,00
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom Lug 15.000,00
– Božićni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom Lug 10.000,00
1.31. Udruga za njegovanje običaja Mađara »Korogy« iz Koroga 148.000,00
Amaterizam
– Njegovatelji mađarskog folklora, povijesti, kulture i običaja 85.000,00
– Glazbena sekcija
Manifestacije
– Dječji festival pjesme i plesa – Dom kulture Korog 20.000,00
– Susret mađarskih glazbenika Karpatskog bazena – Korog 20.000,00
– Edukativna radionica tradicionalne glazbe i plesa – Korog 15.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture Korog 5.000,00
– Spomen obilježavanje dana okupacije sela Koroga 1991. – Korog 3.000,00
1.32. Udruga za njegovanje običaja Mađara Podolje 30.000,00
Manifestacije
– Mađarska večer u Podolju – Dom kulture, Podolje 15.000,00
– Nastup mađarskih dramskih amaterskih skupina – Dom kulture, Podolje 15.000,00
1.33. Zajednica Mađara Daruvar 65.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina Hungarike 30.000,00
Manifestacije
– Dan mađarske kulture – Donji Daruvar 10.000,00
– Bogatstvo u loncu – Daruvar 8.000,00
– Putovima mađarskog plemstva – Dvorac grofa Jankovića, Daruvar 10.000,00
– Manjinski krug – Dvorac grofa Jankovića, Daruvar 7.000,00
1.34. Zajednica Mađara Dežanovac 60.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina »Čardaš i Leptirići« 40.000,00
– Pjevačka skupina »Pacsirta«
Manifestacije
– Dan mađarske kulture – Društveni dom Trojeglava, Dežanovac 10.000,00
– Dan dječjeg stvaralaštva – Društveni dom Trojeglava, Dežanovac 10.000,00
1.35. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica 95.000,00
Amaterizam
– Dječja folklorna skupina Zajednice Mađara Pisanica 75.000,00
– Glazbeni sastav Zajednice Mađara Pisanica
– Čuvari mađarske kulture i baštine
Manifestacije
– Očuvajmo običaje Mađara i obilježimo mađarsku revoluciju iz 1848. godine – Velika Pisanica 10.000,00
– Pokažimo bogatstvo nacionalnih manjina – Velika Pisanica 10.000,00
1.36. Zajednica Mađara Virovitičko-podravske županije, Virovitica 47.000,00
Amaterizam
– Njegovanje mađarske kulture kuhanja i običaja 25.000,00
– Plesna skupina Pillangók
– Pjevački zbor »Virovitičke grlice«
Manifestacije
– Susret Mađara u Virovitici – Društveni dom Milanovac, Virovitica 12.000,00
– Manjinski susreti virovitičko-podravskog kraja – Društveni dom Milanovac, Virovitica 10.000,00
2. Civilni centar Deak Ferenc, Lug 70.000,00
Manifestacije
– Boje jeseni – Mađarska kuća Zmajevac 25.000,00
– Ljetni dječji susreti »Volim Baranju« – Mađarska kuća Zmajevac 25.000,00
– Jesenji dječji susreti »Volim Baranju« – Mađarska kuća Zmajevac 20.000,00
3. Kulturno-umjetničko društvo Ady Endre Korog 40.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina djece, folklorna skupina mladih, folklorna skupina žena, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav, recitatorsko-literarna sekcija 25.000,00
Manifestacije
– Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina u RH »Zlatni Klas – Korog 2021« – Korog 5.000,00
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH – Korog 2021 – Korog 5.000,00
– Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH – Korog 2021 – Korog 5.000,00
4. Kulturno-umjetničko društvo »József Attila Zmajevac«, Zmajevac 75.000,00
Amaterizam
– Ženski zbor 40.000,00
– Dječja folklorna skupina
Manifestacije
– Međunarodna smotra folklornih skupina – Zmajevac 10.000,00
– Međunarodna smotra zborova »Pannonia« – Zmajevac 10.000,00
– Tabor folklora i starih zanata – Zmajevac 5.000,00
– Večer mađarske glazbe – Zmajevac 10.000,00
5. Mađarska kulturna udruga »Pélmonostor«, Beli Manastir 25.000,00
Amaterizam
– Ženski pjevački zbor 15.000,00
– Folklorna sekcija – skupina Talicska
– Dramska sekcija
– Sekcija za njegovanje običaja Mađara
– Dječja folklorna skupina
Manifestacije
– XVI Međunarodni festival folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir 5.000,00
– VIII Smotra zborova povodom Dana Grada – Centar za kulturu, Beli Manastir 5.000,00
6. Mađarsko kulturno društvo »Ady Endre«, Zagreb 88.000,00
Izdavaštvo
– Demografski razvoj Mađara na području današnje Hrvatske, prof. dr. sc. András Bognár, 17×24 cm, 512 str., prijevod bez tiska, na CD-u 30.000,00
Amaterizam
– Glazbena sekcija Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre« 50.000,00
– Kazališna sekcija Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«
– Mješoviti zbor Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«
Manifestacije
– Dani mađarske kulture – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb 3.000,00
– Mađarska tribina – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb 5.000,00
7. Mađarsko kulturno društvo »Népkőr«, Osijek 105.000,00
Amaterizam
– Mješoviti zbor 50.000,00
– Sekcija za rad s djecom
– Folklorna sekcija
– Dramsko-literarna sekcija
– Sekcija za rukotvorine
– Sekcija za upoznavanje s mađarskim jezikom i kulturom
– Sekcija za njegovanje mađarskog jezika i kulture
Manifestacije
– Obilježavanje 75. obljetnice MKD Népkör Osijek – Dječje kazalište Branko Mihaljević, Osijek 10.000,00
– Dan Mađara u Osijeku – Osijek 20.000,00
– Regionalni susret zborova – Mađarski obrazovni i kulturni centar, Osijek 5.000,00
– Očuvanje tradicije narodnih i vjerskih svetkovina – MKD Népkör, Osijek 20.000,00
8. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Darda 20.000,00
Amaterizam
– Dječja folklorna skupina Picinkek 10.000,00
– Mješovita plesna skupina Diofa
Manifestacije
– 11. Manifestacija rušenja majpana u Dardi – Darda 5.000,00
– 15. Smotra mađarskog folklora u Dardi – Dom kulture u Dardi 5.000,00
9. Udruga za njegovanje običaja Mađara Stari Jankovci 55.000,00
Amaterizam
– Mješovita folklorna skupina 40.000,00
– Mješoviti zbor
Manifestacije
– Smotra pjesme i plesa – Stari Jankovci 10.000,00
– Tradicionalni običaj Mađara – rušenje majskog drveta – Stari Jankovci 5.000,00
10. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Surduk, Zmajevac 80.000,00
Amaterizam
– Ad Novas – sekcija za implementaciju mađarske kulture u turizam 15.000,00
– Sekcija za izradu ručnih radova
Manifestacije
– Dan sela Zmajevac – Zmajevac 50.000,00
– In memoriam Laslo Petrik – Zmajevac 5.000,00
– Kristkindl – Katolički surduk, Zmajevac 10.000,00
11. Zajednica Mađara grada Bjelovara, Bjelovar 15.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 10.000,00
Manifestacije
– Međunarodna smotra folklora – Gradski paviljon, Bjelovar 5.000,00
12. Zajednica Mađara Grubišnoga Polja, Grbavac 17.000,00
Amaterizam
– Kulturno-umjetničko društvo Đeram 10.000,00
Manifestacije
– Međunarodna smotra folklora – Grbavac 7.000,00
VII. MAKEDONCI 952.000,00
1. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno 927.000,00
1.0. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica 440.000,00
Informiranje
– Makedonski glas – brojeva: 6, A4, 40 str., u boji, naklada: 800 240.000,00
Izdavaštvo
– Na kauču Sigmunda Freuda, Julijana Mladenovska-Tešija, A5, 148×210 mm, 120 str., naklada: 600 25.000,00
Manifestacije
– 24. Dani braće Miladinov (u organizaciji s MKD-om »Braća Miladinovci« iz Osijeka) – Osijek, Đakovo i Našice 15.000,00
– 30. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji s MKD-om »Makedonija« iz Splita) – Split 15.000,00
– Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj – Rijeka 50.000,00
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji s MKD-om »Sv. Kiril i Metodij« iz Pule) – Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula 10.000,00
– Ilinden 1903.-2021. (u organizaciji s MKD-om »Ilinden« iz Rijeke) – Park šuma Golubinjak, Lokve 50.000,00
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji s MKD-om »Biljana« iz Zadra) – Zadar 10.000,00
– »Racinov dan – Bijela svitanja« (u organizaciji s MKD-om »Ohridski biser« iz Zagreba) – Samobor 15.000,00
– Tribina »Hrvatsko-makedonske kulturne poveznice« – Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Split 10.000,00
1.1. Makedonsko kulturno društvo »Biljana«, Zadar 68.000,00
Amaterizam
– Instrumentalno-pjevačka sekcija »Biljana« 29.000,00
– Etno radionica i kulinarska sekcija »Đerđev«
– Folklorna sekcija »Oro«
– Literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«
Manifestacije
– 18. dani makedonske kulture – prostorije društva, Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica, Narodni muzej Zadar 15.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Zadar 8.000,00
– Dani makedonskog filma – prostorije društva, Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica, Zadar 4.000,00
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Zadar 12.000,00
1.2. Makedonsko kulturno društvo »Braća Miladinovci« Osijek 82.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija Tanec Osijek 50.000,00
– Etno radionica – Etno sekcija Vezilki
– Instrumentalni sastav T’ga za jug
– Dječja sekcija Biserčinja
– Likovno-kreativna radionica
– Mješoviti zbor Vardarke
Manifestacije
– 24. Dani braće Miladinov (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Osijek, Đakovo, Našice 15.000,00
– Dani makedonskog filma – Osijek 5.000,00
– 27. Dani makedonske kulture – Dom HV, Osijek 12.000,00
1.3. Makedonsko kulturno društvo »Ilinden«, Rijeka 88.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina 40.000,00
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Dječja folklorna skupina
– Etno radionica
– Dječja radionica
Manifestacije
– Obilježavanje dana Sv. Kirila i Metodija – MKD Ilinden, Rijeka, Roč, Hum, Buzet, Novi Vinodolski, Baška, Ohrid 6.000,00
– Njegovanje makedonskih običaja – Rijeka 3.000,00
– Revija makedonskog filma – Rijeka 6.000,00
– Ilinden 1903 – 2021 (zajednička manifestacija sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Park šuma Golubinjak, Lokve 20.000,00
– Izložbene i ostale likovne djelatnosti – Rijeka 6.000,00
– Dani makedonske kulture 2021. – Rijeka 7.000,00
1.4. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije »Sv. Kiril i Metodij« Pula 91.000,00
Amaterizam
– Literarna sekcija 55.000,00
– Instrumentalna sekcija
– Pjevačka sekcija
– Etno kreativna sekcija
– Folklorna sekcija
– Makedonska kuhinja
– Filmska sekcija
Manifestacije
– Dani Glagoljaša u Istri (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – više mjesta u Istarskoj županiji (Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula) 10.000,00
– Dani makedonske kulture u Istri – više mjesta u Istarskoj županiji 14.000,00
– Dani Koče Racina u Istri – Pula 4.000,00
– Dani makedonskog filma – Pula 8.000,00
1.5. Makedonsko kulturno društvo » Makedonija«, Split 81.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina » Makedonija 46.000,00
– Folklorna skupina »Makedonija«
– Etno radionica za izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje nacionalnog identiteta
– Radionica za odrasle – cjeloživotno učenje »Njegovanje makedonskog jezika i kulture«
Manifestacije
– XI. Makedonska kulturna jesen u Splitu – MKD Makedonija, Split 10.000,00
– XVI. Dani makedonskog igranog filma u Splitu – MKD Makedonija, Split 5.000,00
– 30. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Split 20.000,00
1.6. Makedonsko kulturno društvo »Ohridski biser«, Zagreb 77.000,00
Amaterizam
– Glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni« 50.000,00
– Folklorna sekcija »Kitka«
– Etno radionica »Razboj«
– Instrumentalna skupina »Ohridski biser«
– Literarno-dramska sekcija »Lenka«
Manifestacije
– Dani makedonske kulture – Zagreb 11.000,00
– Dani makedonskog filma – Češka beseda, Zagreb 5.000,00
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Samoborski muzej, Samobor 11.000,00
2. Makedonski kulturni forum, Pula 25.000,00
Amaterizam
– Pjevačka grupa i glazbeni ansambl »Despina« 15.000,00
Manifestacije
– Okrugli stol »Makedonski feniks« – Gradska knjižnica i čitaonica, Pula 10.000,00
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI 910.000,00
1. Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb 40.000,00
Manifestacije
– Johannes Gutenberg – Europski dom, Zagreb 8.000,00
– Njemačka i austrijska manjina i vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj – Zagreb, Osijek 14.000,00
– Njemački jezik u Hrvatskoj – Europski dom, Zagreb 10.000,00
– Pad Berlinskog zida – Europski dom, Zagreb 8.000,00
2. Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek 595.000,00
Informiranje
– Deutsches Wort – Njemačka riječ – brojeva: 4, A4, 36 str., knjižni blok: c/b, korice: 4/1, naklada: 1000 180.000,00
– Godišnjak Njemačke zajednice 2020. – DG Jahrbuch 2020 – brojeva: 1, B5, 400 str., fotografije: c/b, knjižni blok: c/b, korice: 4/0, naklada: 350 40.000,00
Izdavaštvo
– Osijek gradonačelnika Hengla, Ana-Marija Lukić, A5, 250 str., naklada: 100 25.000,00
Amaterizam
– Muški pjevački zbor »Alte Kameraden« 50.000,00
– Esseker Bühne
Manifestacije
– 21. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku – Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek 100.000,00
– 29. međunarodni znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu« – Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek 90.000,00
– Izložba »In zwei Welten« – Kulturni centar Osijek 15.000,00
– Dani njemačke i austrijske kulture – Njemačka Zajednica, Osijek 40.000,00
– Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Valpovu – Kapela Sv. Roka u Valpovu 20.000,00
– Koncertni ciklus – Esseker Klänge – Kulturni centar Osijek 20.000,00
– Izložba Viktor Axmann – Kulturni centar Osijek 15.000,00
3. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač 47.000,00
Amaterizam
– Rad mješovitog pjevačkog zbora Edelweis i glazbenog sastava Edelweis 12.000,00
Manifestacije
– Dani njemačke i austrijske kulture – Mjesec obilježavanja nacionalnih praznika Njemačke i Austrije – Sirač 35.000,00
4. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar 58.000,00
Informiranje
– web-stranica www.uniavukovar.com 5.000,00
Amaterizam
– Zbor Drei Rosen 20.000,00
Manifestacije
– Jesen u glazbi – Hrvatski dom Vukovar 25.000,00
– Oktoberfest – Vukovar 8.000,00
5. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj, Zagreb 30.000,00
Amaterizam
– Bečki zvukovi Zagreba – etno radionica 6.000,00
Manifestacije
– Tirol u srcu Kostajnice – austrijski utjecaji u razvoju Hrvatske Kostajnice – Hrvatska Kostajnica 12.000,00
– Svijet na tanjuru 2021 – Austrijska kuhinja – utjecaj starozagrebačkih kuharica na suvremenu kuhinju grada Zagreba – novi pogledi – Zagreb 6.000,00
– In memoriam, Obljetnica smrti dr. sc. Nives Rittig-Beljak – Zagreb 6.000,00
6. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, Zagreb 140.000,00
Amaterizam
– Edelweiss – recitatorska grupa 140.000,00
– Pünktchen – Točkice
– Deutscher Sängerchor
– Plesni ansambl Rude
– Plesni studio Divertimento
IX. POLJACI 184.000,00
1. Poljska kulturna udruga »Mikolaj Kopernik«, Zagreb 184.000,00
Informiranje
– Kopernik – brojeva: 5, A4, 26-48 str., tisak potpuno u boji, naklada: 150 55.000,00
– web-stranica Kopernik 13.000,00
Amaterizam
– Vokalna grupa »Wisla« 75.000,00
Manifestacije
– Dani s Kopernikom – Zagreb 8.000,00
– Povijest poljske himne – Zagreb 10.000,00
– Svijet knjige – knjižnica PKU M. Kopernik, Zagreb 7.000,00
– Poljski gradovi i pejzaži – Warszawa i okolica – Zagreb 8.000,00
– Tradicija blagdana u Poljskoj – Zagreb 8.000,00
X. ROMI 845.000,00
1. Romska udruga Sara, Torjanci 15.000,00
Manifestacije
– Romi u Baranji – Dom Kulture Torjanci 15.000,00
2. Romski resursni centar, Darda 125.000,00
Amaterizam
– Čuvari romske baštine 95.000,00
Manifestacije
– Dječja smotra folklora 2021. – Darda 15.000,00
– 19. godišnji koncert – Darda 15.000,00
3. Savez Roma u Republici Hrvatskoj »Kali Sara«, Zagreb 565.000,00
Informiranje
– Phralipen – glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22×32 cm, 84 str. + ovitak, autorske fotografije, četiri boje, naklada: 1500 130.000,00
Izdavaštvo
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen, Maja Grubišić, A4, 120 str., naklada: 600 30.000,00
– Romska pisana riječ: Iz sjene na svjetlo (radni naslov), Selma Pezerović, Maja Grubišić, B5, 256 str., naklada: 1000 35.000,00
Manifestacije
– Svjetski dan Roma – Zagreb, Međimurska županija 90.000,00
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen – Romsko groblje Uštica 150.000,00
– Svjetski dan romskog jezika – Zagreb, Brodsko-posavska županija 80.000,00
– Kongres mladih Roma – Hotel International, Zagreb 50.000,00
4. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir 25.000,00
Manifestacije
– Romski dani kulture u Belom Manastiru – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir 25.000,00
5. Udruga baranjskih Roma »Napredak«, Bolman 15.000,00
Manifestacije
– Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture Bolman 15.000,00
6. Udruga žena Romkinja Hrvatske »Bolja budućnost«, Zagreb 100.000,00
Informiranje
– Časopis »Budućnost/ Anglunipe« – brojeva: 4, A4, 30-36 str., višebojne fotografije, naklada: 4000 85.000,00
Izdavaštvo
– Hamo i Jezida, Mana Selim Demaj, A5, 130 str., naklada: 50 15.000,00
XI. RUSI 376.000,00
1. Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb 90.000,00
Informiranje
– web-stranica Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske 15.000,00
Amaterizam
– Zbor »Rjabinuška« 40.000,00
Manifestacije
– Ispraćaj zime i doček proljeća »Maslenica« – HKD »Napredak«, Zagreb 7.000,00
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom – Dvorana HKD »Napredak«, Zagreb 8.000,00
– Večer klasične ruske glazbe i romanse – Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb 10.000,00
– Značajni datumi ruske književnosti, kulture i povijesti – Dvorana Gradske knjižnice, Zagreb 10.000,00
2. Ruska kulturna udruga »Katjuša«, Požega 10.000,00
Manifestacije
– Tradicionalni susret ruskih sunarodnjaka u slavonskoj Vallis aurei – Pleternica 10.000,00
3. Savez Rusa Republike Hrvatske, Zagreb 140.000,00
Informiranje
– Ljetopis – brojeva: 4, A4, 40 – 44 str., fotografije u boji, 4 boje, naklada: 500 100.000,00
– Kolobok – brojeva: 2, A4, 32 str., fotografije u boji, 4 boje, naklada: 300 20.000,00
Izdavaštvo
– Ako bi to bilo moguće, Katarina Todorcev Hlača, 23×27 cm, 80 str., naklada: 300 20.000,00
4. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju »Kalinka«, Čakovec 136.000,00
Informiranje
– web-stranica www.kalinka.hr 12.000,00
Amaterizam
– Ansambl Kalinka – 7 sekcija 90.000,00
Manifestacije
– Dan pobjede nad fašizmom – Batina 7.000,00
– Dan ruske kulture – Prelog 15.000,00
– 11. Smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ« – 1. dio II. osnovna škola, Čakovec, 2. dio Srpska pravoslavna gimnazija, Zagreb, 3. dio Rusija 7.000,00
– Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji – Centar za kulturu Čakovec 5.000,00
XII. RUSINI 923.500,00
1. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno 848.500,00
1.0. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica 450.000,00
Informiranje
– Nova dumka – brojeva: 6, A4, 32 str., u boji, naklada: 600 200.000,00
– Vjenčić – brojeva: 4, B5, 32 str., u boji, naklada: 400 55.000,00
Izdavaštvo
– Misli s Dunava, skupina autora, B5, 160 str., naklada: 300 20.000,00
– 50 godina Kulturno-umjetničkoga društva Osif Kostelnik Vukovar, Ljubica Harhaj, B5, 180 str., naklada: 300 30.000,00
– Dodir sreće, Vladimir Provči, A5, 150 str., naklada: 300 15.000,00
Manifestacije
– Središnja manifestacija Rusina Republike Hrvatske – 48. Petrovačko zvono – Petrovci 80.000,00
– Okrugli stol » Rusini jučer, danas i sutra« – Orahovica 15.000,00
– 7. Božić u Zagrebu 2021. – Zagreb 15.000,00
– Sajam časopisa i izdanja nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar 10.000,00
– Izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar 10.000,00
1.1. Kulturno društvo Rusina Cvelferije Rajevo Selo 22.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 17.000,00
– Zborna sekcija
– Tamburaška sekcija
Manifestacije
– Običaji našega naroda »Prelo« – Dom kulture, Rajevo Selo 5.000,00
1.2. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak« Primorsko-goranske županije, Rijeka 31.500,00
Amaterizam
– Likovna sekcija Rušnjak 12.500,00
– Pjevačka grupa Rušnjak
– Literarna sekcija
Manifestacije
– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije – Palaco Modello, Rijeka 9.000,00
– Međunarodna likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskog primorja – Matulji 8.000,00
– Obilježavanje Dana materinjeg jezika i Sajam knjiga nacionalnih manjina – Rijeka 2.000,00
1.3. Kulturno društvo Rusina Vinkovci 25.000,00
Amaterizam
– Zborska sekcija 25.000,00
– Glazbena sekcija
1.4. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Govlja« Mikluševci 100.000,00
Amaterizam
– Dječja i starija plesna skupina 65.000,00
– Ženska pjevačka grupa
– Sekcija rukotvorina
– Recitatorska i dramska sekcija
Manifestacije
– Mikluševci 2021. – Mikluševci 35.000,00
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Hardi«, Petrovci 95.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 85.000,00
– Muška pjevačka skupina – zbor
– Tamburaška sekcija
– Kazališna sekcija
– Recitatorsko-literarna sekcija
Manifestacije
– Običaji našeg naroda »Majsko drvo« – Etnografska zbirka, Petrovci 10.000,00
1.6. Kulturno-umjetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar 75.000,00
Amaterizam
– Orkestar 60.000,00
– Zbor
– Folklor
– Literarna sekcija
Manifestacije
– Prvi pljesak – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar 15.000,00
1.7. Kulturno-umjetničko društvo Rusina, Osijek 50.000,00
Amaterizam
– Zbor KUD-a Rusina 30.000,00
– Tamburaši KUD-a Rusina
Manifestacije
– Dravski valovi 2021. – Osijek 10.000,00
– Ruža za Lelu – Osijek 5.000,00
– Memorijal Vladmir Timko – »Viđeno kamerom« – Osijek 5.000,00
2. »Rusnak« – Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci 75.000,00
Izdavaštvo
– Kotači/ Колєса, Eugenija Vrabec i Ivona Hnatko, 25×20 cm, 16 str., naklada: 400 20.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina, dueti, solisti i orkestar 35.000,00
Manifestacije
– Susreti »Kad je golubica letjela« – Petrovci, Stari Jankovci 20.000,00
XIII. SLOVACI 1.821.000,00
1. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – ukupno 1.784.000,00
1.0. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – bez članica 165.000,00
Informiranje
– Prameň – brojeva: 12 (7-8 dvobroj), A4, 28 str., u boji, naklada: 600 165.000,00
1.1. Matica slovačka Ilok 204.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija, 3 dobne skupine 141.000,00
– Glazbena sekcija
– Kazališna sekcija
– Pjevačka sekcija
– Tradicijsko-folklorna sekcija
Manifestacije
– 38. Smotra slovačkog folklora odraslih 2021. – Ilok 48.000,00
– 41. Iločko ljeto – Ilok 15.000,00
1.2. Matica slovačka Jelisavac 175.000,00
Amaterizam
– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – folklor 115.000,00
– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – glazba
– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – pjevačka skupina
Manifestacije
– 26. Dječja smotra slovačkog folklora u Republici Hrvatskoj – Jelisavac 40.000,00
– 17. Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika – Jelisavac 20.000,00
1.3. Matica slovačka Josipovac 190.000,00
Izdavaštvo
– A za horu za horičku / Iza šume i šumarka, Anica Popović, A4, 200 str., naklada: 300 25.000,00
Amaterizam
– Folklorna skupina SKUD-a »Braće Banas« – mala, srednja i odrasla 140.000,00
– Pjevačka i tamburaška skupina SKUD-a »Braće Banas«
– Likovna skupina »Kontrast«
– Tradicijska skupina i radionica ručnih radova
Manifestacije
– 13. manifestacija »Slovaci do Drlaku« – 140 godina dolaska Slovaka u Josipovac Punitovački – igralište NK Omladinca, Josipovac Punitovački 25.000,00
1.4. Matica slovačka Jurjevac Punitovački 67.000,00
Amaterizam
– Dječja plesna skupina 52.000,00
– Folklorno likovna skupina
– Pjevačko-glazbena skupina
Manifestacije
– 7. »Pod stoljetnim glogovima« – 7. »Pod storočnymi hlohmi« – Jurjevac Punitovački 15.000,00
1.5. Matica slovačka Lipovljani 111.000,00
Izdavaštvo
– MS Lipovljani – 25 godina 1996-2021 (dvojezično), Josip Krajči, A4, 180 str., naklada: 400 25.000,00
Amaterizam
– Amatersko promicanje i zaštita kulturne baštine slovačke nacionalne manjine – folklorna mlađa i starija skupina KUD-a Lipa 69.000,00
– Glazbena tamburaška skupina KUD-a Lipa
– Amatersko promicanje i zaštita slovačke kulture – njegovanje slovačke pjesme – pjevački zbor Lira
Manifestacije
– Oslava Cyrila a Metoda/ Proslava praznika Ćirila i Metoda – Etno slovačka kuća Lipovljani 10.000,00
– Dani slovačke kulture u Lipovljanima – Lipovljani 7.000,00
1.6. Matica slovačka – Matica slovenska »Kukučin-Kuntarić« Jakšić 67.000,00
Amaterizam
– Dječja pjevačka skupina 55.000,00
– Pjevačka skupina – odrasli
– Plesna dječja skupina
– Plesna skupina – odrasli
– Tamburaško-harmonikaška sekcija
Manifestacije
– »Slovaci Slovacima – Slováci Slovákom« – Jakšić 12.000,00
1.7. Matica slovačka Međurić 115.000,00
Amaterizam
– Glazbena skupina »Orava« 70.000,00
– Pjevačka skupina »Orava«
– Folklorna skupina djece i odraslih »Orava«
Manifestacije
– 22. Festival »Ked sa ruža rozvijala« – Međurić 36.000,00
– 9. Kulturna večer Slovaka« Međurić – Međurić 9.000,00
1.8. Matica slovačka Osijek 128.000,00
Izdavaštvo
– Slovenskí kňazi, šíritelia osvety a kultúry Slovákov v Chorvátsku/ Slovački svećenici, nositelji prosvjete i kulture Slovaka u Hrvatskoj, Andrija Kuric, A5, 120 str., naklada: 300 12.000,00
Amaterizam
– Plesna odrasla i dječja skupina 94.000,00
– Pjevačka skupina i solo pjevači
– Svirači – orkestar
– Radionica ručnih radova
– Recitatorsko-literarna skupina
Manifestacije
– »Slovački božićni običaji, tradicije i kolede« Osijek 2021. – Dom HV-a, Osijek 20.000,00
– Dani slovačke kulture u Gradu Osijeku (i otvaranje prostora MS Osijek) – Osijek 2.000,00
1.9. Matica slovačka Rijeka 120.000,00
Amaterizam
– Dramska sekcija 102.000,00
– Likovna sekcija
– Folklorna sekcija
– Literarna sekcija
– Tradicijska skupina
Manifestacije
– 21. Dani slovačke kulture Rijeka 2021. – Rijeka, Volosko, Primorsko-goranska županija 18.000,00
1.10. Matica slovačka Soljani 90.000,00
Amaterizam
– Folklorna i pjevačka dječja skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany 75.000,00
– Glazbena skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany
– Folklorna i pjevačka odrasla skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany
Manifestacije
– 11. Dni Slovákov v Soľanoch 2021. – 11. Dani Slovaka u Soljanima – Dom kulture Soljani 15.000,00
1.11. Matica slovačka u Markovcu Našičkom 185.000,00
Izdavaštvo
– 30. obljetnica prognaničke škole – 30. výročie školy vo vyhnanstve« – 9. 10. 1991. – 18. 1. 1992.; Martin – Slovensko; »Markovac i Domovinski rat«, skupina autora (Branka Baksa, Vesna Baksa, Ninoslava Pavlus, Biserka Dundović, sudionici škole u progonstvu, Markovčani sudionici 132. brigade HV), A4, 100 str., naklada: 200 25.000,00
Amaterizam
– Plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina 140.000,00
– Pjevačka i glazbena skupina SKUU »Franjo Strapač«
– Tradicijska skupina SKUU »Franjo Strapač«
Manifestacije
– Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »22. večer polesnjaka» – Markovac 20.000,00
1.12. Matica slovačka u Miljevcima 90.000,00
Amaterizam
– Dječja plesno-pjevačka skupina 72.000,00
– Sekcija rukotvorina
– Starija plesno-pjevačka skupina
Manifestacije
– »14. Miljevački dani kukuruza« – Hrvatsko-slovački dom, Miljevci, Nova Bukovica 18.000,00
1.13. Matica slovačka Zagreb 27.000,00
Izdavaštvo
– Matica slovačka Zagreb (2005-2020), Alena Bali, A4, 50 str., naklada: 50 7.000,00
Amaterizam
– Umjetničko-literarna sekcija 20.000,00
1.14. Matica slovačka Zokov Gaj 50.000,00
Amaterizam
– Mješovita pjevačka skupina 39.000,00
– Radionica tradicionalnih ručnih radova
Manifestacije
– 15. »Susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima« – Zokov Gaj, Zdenci 11.000,00
2. Slovački centar za kulturu Našice 37.000,00
Izdavaštvo
– Drugih pet godina djelovanja Slovačkog centra za kulturu Našice (2016. – 2020.), Sandra Kralj Vukšić, Marko Kurtek, Tatjana Seničanin, A4, 200 str., naklada: 200 15.000,00
Manifestacije
– Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj – Našice 4.000,00
– Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu – više lokacija u Hrvatskoj i među Slovacima u Mađarskoj 18.000,00
XIV. SLOVENCI 947.500,00
1. Savez slovenskih društava u Hrvatskoj, Rijeka 947.500,00
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb 198.000,00
Informiranje
– Novi Odmev – brojeva: 3, A4, 36 str., puni color, naklada: 800 65.000,00
Amaterizam
– Pjevački zbor Slovenski dom Zagreb 95.000,00
– Pjevački zbor duhovne sekcije A. M. Slomšek
– Kreativna radionica Šopek
Manifestacije
– 90. godina slovenske pjesme – Mala koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb 15.000,00
– Izložbe u Slovenskom domu Zagreb – Zagreb 8.000,00
– Naj žive vsi narodi – Prešernov dan – Muzej suvremene umjetnosti i Park Bundek, Zagreb 15.000,00
1.2. Slovenski dom, Kulturno-prosvjetno društvo »Bazovica«, Rijeka 300.000,00
Informiranje
– Sopotja – brojeva: 4, A4, digitalna fotografija u boji, 24 str., u boji, naklada: 1500 80.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor 200.000,00
– Folklorno-plesna sekcija
– Dramska skupina KPD Bazovica
– Glazbena skupina – društveni band »Izvan ritma«
– Kulturno stvaralaštvo
– Izložbe i predavanja slovenskih autora
– Skupina Bubamare
Manifestacije
– Susret manjinskih pjevačkih zborova Kvarnera – Češki dom T. G. Masaryka, Rijeka 20.000,00
1.3. Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag 34.000,00
Amaterizam
– Pjevački zbor, gastro sekcija, folklorna skupina, literarna skupina 24.000,00
Manifestacije
– Slovenska kulturna večer – Kazališna dvorana Antonio Coslovich Umag 5.000,00
– Dani slovenske kulture u Umagu – Kazališna dvorana Antonio Coslovich Umag 5.000,00
1.4. Slovensko kulturno društvo Istra, Pula 122.500,00
Informiranje
– Mavrica – brojeva: 4, 21×21 cm, 30 – 40 str., fotografije u boji, naklada: 300 25.000,00
Izdavaštvo
– Kronika SKD Istra – drugih 10 godina, Maja Tatković Diklić, 16×24 cm, 149 str., naklada: 300 10.000,00
Amaterizam
– Zbor Encijan 58.500,00
– Kreativna radionica
– Likovna radionica
– Dramska sekcija
Manifestacije
– Dani slovenske kulture – Pula 7.000,00
– Dani slovenskog filma – Kino Valli, Pula 9.000,00
– Dječji festival multikulturalnosti – Dom hrvatskih branitelja, Pula 8.000,00
– Prešernov dan – Umag 5.000,00
1.5. Slovensko kulturno društvo »Lipa«, Zadar 25.000,00
Manifestacije
– Proslava slovenskog kulturnog praznika »Prešernov dan« – Gradska knjižnica Zadar 3.000,00
– Likovna kolonija »2021 – Turanj« – Sv. Filip i Jakov 16.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti Zadar 2021. – Zadar 6.000,00
1.6. Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin 20.000,00
Manifestacije
– Dan nacionalnih manjina – Varaždin 20.000,00
1.7. Slovensko kulturno društvo Triglav, Split 210.000,00
Informiranje
– Planika – brojeva: 4, A4, kolor, naklada: 380 33.000,00
Amaterizam
– Čipkarska sekcija – idrijska čipka na batiće 150.000,00
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Dječja sekcija Kekec
– Likovna sekcija
– Mješoviti pjevački zbor
Manifestacije
– Slovenski kulturni praznik – Split 15.000,00
– Praznik slovenske nacionalne manjine – Split 5.000,00
– Susret slovenskih društava 7.000,00
1.8. Slovensko kulturno-prosvjetno društvo Snežnik, Lovran 38.000,00
Informiranje
– Liburnijska priloga br. 16 – brojeva: 1, A4, 24 str., u boji, naklada: 250 10.000,00
Izdavaštvo
– Slovenski glazbenici u Republici Hrvatskoj, dr. sc. Marija Riman, A5, 200 str., naklada: 250 10.000,00
Amaterizam
– Etno-kreativna radionica 6.000,00
Manifestacije
– Dani slovenske kulture u Istri – Lovran 5.000,00
– Prekogranični susreti – Učka 4.000,00
– Slovenski kulturni praznik Prešernov dan – Narodno učilište Umag 3.000,00
XV. SRBI 13.075.000,00
1. Zajedničko vijeće općina Vukovar – ukupno 1.166.000,00
1.0. Zajedničko vijeće općina Vukovar – bez članica 725.000,00
Informiranje
– Novinski list Izvor – brojeva: 25, 225×305 mm, 24 str., ful kolor, naklada: 8000 470.000,00
Manifestacije
– 22. Međunarodni festival folklora – Borovo 2021. – Borovo 20.000,00
– 30. Međunarodna likovna kolonija – Borovo 2021. – Borovo 30.000,00
– 40. Vidovdanski sabor 2021. – Bobota – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota 30.000,00
– VI. Škola folklora 2021. – KUD Sloga Vukovar 30.000,00
– Selu u pohode 2021. – Borovo, Bobota, Trpinja, Ostrovo, Markušica, Silaš 30.000,00
– 14. Naučni skup »Srpsko – hrvatski odnosi«, Golubić 2021. – Područna škola, Golubić Obrovački 20.000,00
– XVII. festival dječjeg folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir 35.000,00
– XI. smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Sportska dvorana OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar 60.000,00
1.1. Kulturno-umjetničko društvo »Branislav Nušić« Borovo 80.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 80.000,00
– Tamburaška sekcija
– Dramska sekcija
– Likovna sekcija
1.2. Kulturno-umjetničko društvo »Ostrovo«, Ostrovo 48.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 32.000,00
Manifestacije
– 9. Međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo 6.000,00
– 7. Godišnji koncert – Ostrovo 5.000,00
– 3. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Ostrovo 5.000,00
1.3. Kulturno-umjetničko društvo »Sloga« Vukovar 40.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija, etno radionica i tamburaška sekcija – Godišnji program rada KUD »Sloga« Vukovar za 2021. godinu 40.000,00
1.4. Kulturno-umjetničko društvo »Zora« Silaš 50.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 50.000,00
– Pjevačka grupa »Silašanke«
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Živojin Žiko Mandić« Kneževi Vinogradi 64.000,00
Amaterizam
– Baranjsko se kolo igra – folklorna skupina 45.000,00
Manifestacije
– Smotra folklora »Đeram« – Dom kulture, Kneževi Vinogradi 9.000,00
– Ivanjski dani – Kopački Rit, Kneževi Vinogradi 4.000,00
– Mali đeram – Dom Kulture, Kneževi Vinogradi 4.000,00
– Likovna kolonija – Dom kulture, Kneževi Vinogradi 2.000,00
1.6. Srpsko kulturno-umjetničko društvo »Branko Radičević« Dalj 60.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija 60.000,00
– Pjevačka grupa »Ivanje«
– Vezilje
1.7. Srpsko kulturno-umjetničko društvo »Sveti Sava« Tenja 29.000,00
Amaterizam
– Sekcija za izradu ručnog rada 29.000,00
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Folklorna sekcija
1.8. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«, Vukovar 35.000,00
Amaterizam
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor (»U pesmi je sloga – u slozi je spas 2021.«) 35.000,00
1.9. Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine, Borovo 35.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija (Dani zavičaja, folklora i običaja 2021.) 35.000,00
2. Čuvari srpskog identiteta, Vukovar 110.000,00
Manifestacije
– 9. Međunarodni festival »Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema« Vukovar 2021. – Sportska dvorana, Vukovar 50.000,00
– 5. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Beli Manastir 2021. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir 30.000,00
– 7. Festival etno muzike, Vukovar 2021. – Kino sala, Borovo naselje 30.000,00
3. Srpski demokratski forum, Zagreb 180.000,00
Informiranje
– Nada – brojeva: 10, 27×39,5 cm, 8 str., crno-bijela fotografija, 4 boje, naklada: 6500 180.000,00
4. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, Zagreb 5.969.000,00
Informiranje
– Dječji list »Bijela pčela« – brojeva: 10, 20,5×28 cm, 48 str., autotipija i fototipija, 4 boje, naklada: 2600 500.000,00
– Artefakti – izvori za historiju Srba u Hrvatskoj, br. 18/2021 – brojeva: 1, 22,5x21cm, 180 str., 10 fotografija u boji, 5 crno-bijelih fotografija, naklada: 250 50.000,00
– Ljetopis SKD »Prosvjeta« 2021. – brojeva: 1, 19,5x22cm, 500 str., crno-bijele fotografije, korice u 4 boje, naklada: 500 60.000,00
– web-stranica SKD »Prosvjeta« 60.000,00
– Časopis »Prosvjeta« – brojeva: 6, 24×34 cm, 64 str., crno-bijele fotografije, kolor korice, naklada: 700 350.000,00
Izdavaštvo
– Austrijska Vojna Granica u Hrvatskoj, Gunter Erich Rothenberg, 14,5×21,5 cm, 400 str., naklada: 500 40.000,00
– Rani radovi, Đorđe Nešić, 16×19 cm, 160 str., naklada: 500 25.000,00
– Idem ja kući, Mirko Demić, 13,5×18,5 cm, 160 str., naklada: 500 25.000,00
– Muzej Srba, Andrej Vujnović, 14×20 cm, 280 str., naklada: 500 30.000,00
– Mikrohistorija, više autora, 14×22 cm, 500 str., naklada: 300 40.000,00
– Privrženost, Drago Kekanović, 13,5×18,5 cm, 200 str., naklada: 500 30.000,00
Amaterizam
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta« Vukovar 400.000,00
– Pododbori SKD »Prosvjeta« 3.000.000,00
Manifestacije
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb 400.000,00
– Svetosavska akademija 2021. – Koncertna dvorana »Vatroslav Lisinski«, Zagreb 100.000,00
– Dani srpske kulture 2020. – Zagreb, Vukovar, Rijeka, Osijek, Zadar, Split 500.000,00
– 24. Dani kulture Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Vukovar, Osijek, Jagodnjak, Beli Manastir, Bobota, Borovo 90.000,00
– Mesdam – Ljetna pozornica Doma kulture, Pačetin 50.000,00
– 19. Susreti na Baniji – Mali Gradac 110.000,00
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo 12.000,00
– Desničini susreti 2021. – Zagreb (Islam Grčki, Zadar) 50.000,00
– Đedova kosidba i Veče pjesme i igara – Vrginmost 20.000,00
– 11. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Garešnica 12.000,00
– Godišnji koncert – Dom kulture, Vojnić 15.000,00
5. Srpsko kulturno-umetničko društvo »Jovan Lazić« Beli Manastir 90.000,00
Amaterizam
– Folklorna i recitatorska sekcija – Čuvari tradicije 2021. 85.000,00
Manifestacije
– »U kolu s prijateljima« – Đurđevdanski susreti – Centar za kulturu, Beli Manastir 5.000,00
6. Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo »Đurđevdan« u Drežnici, Drežnica 160.000,00
Amaterizam
– Folklor 130.000,00
– Pjevački zbor
– Orkestar
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Likovna kolonija
Manifestacije
– Đurđevdanska proslava – Drežnica 15.000,00
– Vidovdanska proslava – Jasenak 15.000,00
7. Srpsko narodno vijeće – Nacionalna koordinacija srpske nacionalne manjine u RH, Zagreb 4.905.000,00
Informiranje
– Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 39×27,1 cm, 40 – 48 str., crno-bijele korice, sve boje, naklada: 6200 3.750.000,00
– Arhiv Srba u Hrvatskoj – brojeva: 2, 165×240 mm, 250 str., crno-bijela, naklada: 250 800.000,00
Izdavaštvo
– August 8., Dvor, Jerko Bakotin, 23×16 cm, 200 str., naklada: 500 40.000,00
– Dvadesete, Čedomir Višnjić, 23×16 cm, 500 str., naklada: 500 50.000,00
Manifestacije
– Dan proboja logoraša iz Jasenovca – Spomen područje Jasenovac 40.000,00
– Dan proboja na Biljegu/ Petrova Gora – Petrova Gora 40.000,00
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Spomen-područje Jadovno 50.000,00
– Dan ustanka u Srbu – Spomenik ustanku, Srb 70.000,00
– Komemoracija u Glini – Spomen-dom, Glina 20.000,00
– Komemoracija u Gruborima – zaselak Grubori, Plavno 15.000,00
– Komemoracija u Varivodama – Varivode 20.000,00
– Komemoracija na dječjem groblju u Sisku – Viktorovac, Sisak 10.000,00
8. Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb 430.000,00
Informiranje
– Podlistak Privrednik u sklopu tjednika Novosti – brojeva: 12, 27×39,5 cm, 16 str., crno-bijela fotografija, 4 boje, naklada: 6500 300.000,00
Manifestacije
– Deseti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb 50.000,00
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Privrednikov dom, Zagreb 40.000,00
– Šesta dobrotvorna slikarska kolonija posvećena Vladimiru Matijeviću, Privrednikovom dobrotvoru i osnivaču – Gornji Budački, Privrednikov dom, Zagreb 40.000,00
9. Ustanova u oblasti kulture »Srpski kulturni centar«, Vukovar 65.000,00
Izdavaštvo
– Fotomonografija materijalne kulturne baštine Srba u Vukovaru, Srđan Sekulić, 200 str., naklada: 500 25.000,00
– Fotomonografija spomenika NOB-a vinkovačkog kraja – nekad i sad, grupa autora, 200 str., naklada: 500 30.000,00
Manifestacije
– SKC sredom – Vukovar 10.000,00
XVI. TALIJANI 8.730.000,00
1. Centar za povijesna istraživanja, Rovinj 1.100.000,00
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Repub­like Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009) 1.100.000,00
2. EDIT Rijeka – Novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka 6.350.000,00
Informiranje
– La voce del popolo – brojeva: 303, 29×42 cm, 32 – 48 str., u boji, naklada: 1480 5.345.000,00
– Panorama – brojeva: 24, 20×28 cm, 60 str., u boji, naklada: 940 650.000,00
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5×23 cm, 60 str., u boji, naklada: 960 200.000,00
– La Battana – brojeva: 4, 14,4×20,5 cm; 128 str., korice u koloru, naklada: 500 110.000,00
Izdavaštvo
– » La voce 130 – 75 anni ogni giorno con voi«, grupa autora, 21×27 cm, 380 str., naklada: 300 45.000,00
3. Unione Italiana, Rijeka 1.280.000,00
Manifestacije
– Glazbene radionice »Arena International« – Pula 10.000,00
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova – razne Zajednice Talijana 50.000,00
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Vodnjan-Dignano 70.000,00
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Cittadella (Italija), Kopar (Slovenija) 60.000,00
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre« 60.000,00
– Natječaj iz umjetnosti i kulture »Istra Nobilissima« 70.000,00
– Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Rijeka, Pula, Brtonigla 10.000,00
– Ex Tempore Grožnjan – Grisignana – Grožnjan – Grisignana 90.000,00
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana 20.000,00
– Festival istriotskog narječja – Galižana – Gallesano, Sissano – Šišan 40.000,00
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Repub­like Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009) 800.000,00
XVII. UKRAJINCI 1.025.800,00
1. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno 1.007.000,00
1.0. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske,
Vukovar – 
bez članica
330.000,00
Informiranje
– Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj – Вісник української громади в Хорватії – brojeva: 6, A4, 36 str., sve u boji, naklada: 1000 200.000,00
Manifestacije
– 88. obljetnica Holodomora – Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Zagreb, Rijeka, Lipovljani, Split 30.000,00
– 14. Središnja manifestacija Ukrajinaca u Hrvatskoj – Zagreb 100.000,00
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca
»Karpati«, Lipovljani
100.000,00
Amaterizam
– Plesna skupina 80.000,00
– Pjevačka skupina
Manifestacije
– Večer ukrajinske pjesme i plesa – Lipovljani 20.000,00
1.2. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Andrij Pelih«, Šumeće 72.000,00
Amaterizam
– Pjevačka skupina 52.000,00
– Folklorna skupina (mlađi, srednji i veliki uzrast djece)
Manifestacije
– Susreti Ukrajinaca Šumeće – Društveni dom Šumeće 20.000,00
1.3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo
»Dnjipro«, Rijeka
54.000,00
Amaterizam
– Ansambl »Enejida« 29.000,00
– Orkestar »Oberih«
– Plesni ansambli »Veselka« i »Maljatko«
Manifestacije
– VI. Ukrajinski festival pjesme, glazbe, plesa i likovne umjetnosti – HKD na Sušaku, Rijeka 25.000,00
1.4. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ivan Franko«, Vukovar 110.000,00
Izdavaštvo
– Колядують i Щедрують Діти, Tetyana Kochnyeva Ramač, 235×150 mm, 30 str., naklada: 300 20.000,00
Amaterizam
– Dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralaštva »Sonečko« 70.000,00
– Mješoviti pjevački zbor, glazbeni sastav i pjevački ansambl
Manifestacije
– Dani ukrajinske kulture – Vukovar 20.000,00
1.5. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Kobzar«, Zagreb 70.000,00
Izdavaštvo
– Ukrajinci Hrvatske: materijali i dokumenti – knjiga treća, Slavko Burda, Galina Sagan, Valerij Vlasenko, Mikola Nagirnij i drugi, B5, 320 str., naklada: 500 25.000,00
Amaterizam
– Sekcija za književno-literarnu, informativno-izdavačku te izložbenu djelatnost 45.000,00
– Sekcija za glazbenu djelatnost i očuvanje baštine, tradicije i običaja Ukrajinaca
1.6. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Lesja Ukrajinka«, Osijek 75.000,00
Amaterizam
– Sekcija rukotvorina »Gerdan« Osijek 50.000,00
– Zbor, duet, trio, solisti, odrasli i djeca UKPD »Lesja Ukrajinka« Osijek
Manifestacije
– Na krilima pjesme – Koncertna dvorana Mađarskog centra, Osijek 25.000,00
1.7. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Taras Ševčenko«, Kaniža 66.000,00
Amaterizam
– Dječja plesna i pjevačka sekcija »Đivčena« 48.000,00
– Plesna sekcija »Melanka«
Manifestacije
– Večeri Tarasa Ševčenka – Društveni dom Kaniža 18.000,00
1.8. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ukrajina«, Slavonski Brod 130.000,00
Amaterizam
– Folklorna sekcija – dječja skupina 80.000,00
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Likovna sekcija
– Folklorna sekcija – odrasla skupina
– Mješoviti pjevački zbor
– Glazbena sekcija
Manifestacije
– XX. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva Slavonski Brod – Bukovlje, Slavonski Brod 25.000,00
– II. Međunarodna smotra pjevačkih zborova – Bukovlje, Slavonski Brod 25.000,00
2. Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb 18.800,00
Izdavaštvo
– Garež i plam nadanja, Aleksa Pavlešin, A5 pdf, 35 str., naklada: 50 4.300,00
Amaterizam
– Filmsko-dramska sekcija – film »Garež i plam nadanja – četvrti naraštaj« 10.500,00
Manifestacije
– Ukrajinska književno-filmska večer – knjižnice u Vukovaru, Slavonskom Brodu, Lipovljanima i Zagrebu 4.000,00
XVIII. ŽIDOVI 988.000,00
1. Istraživački i dokumentacijski centar CENDO, Zagreb 74.000,00
Informiranje
– web-stranica www.cendo.hr 24.000,00
Izdavaštvo
– Židovi u Hrvatskoj, dr. sc. Melita Švob, 24×17 cm, 645 str., naklada: 500 50.000,00
2. Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb 74.000,00
Informiranje
– web-stranica www.preho.hr 24.000,00
Manifestacije
– Kulturni susreti – Hotel Kristal, Opatija 50.000,00
3. Židovska općina Zagreb 535.000,00
Informiranje
– Novi Omanut – brojeva: 4, 29×42 cm, 16 str., c/b, naklada: 450 90.000,00
– Ha kol – brojeva: 5, 21,5×28,4 cm, 60 str., kolor, naklada: 500 140.000,00
Amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Židovske općine Zagreb – Lira 35.000,00
Manifestacije
– Tjedan Izraela – Zagreb 225.000,00
– Europski dan židovske kulture – Zagreb 45.000,00
4. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb 305.000,00
Informiranje
– Ruah Hadaša – brojeva: 4, A4, 64 str., 24 stranice u boji, broj boja 8, naklada: 350 110.000,00
Izdavaštvo
– Zelda, Zelda Schneurson Mishkovsky, 13×20 cm, 150 str., naklada: 500 50.000,00
– Željna sam svega, Slava Flesch, 14×21 cm, 120 str., naklada: 300 25.000,00
– Kamen i biseri, Julija Koš, 25×16 cm, 250 str., naklada: 600 30.000,00
– Židovski ilustrirani kalendar 5782 – 2021/2022, Kotel Dadon i Aleksandar Srećković, A4, 16 str., naklada: 250 15.000,00
Manifestacije
– Europski Dan židovske kulture 2021. – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb 35.000,00
Amaterizam
– Pjevački zbor »Mihael Montiljo« 40.000,00
SVEUKUPNO I. – XVIII. 46.194.500,00

 

Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjina Odobreni iznos u kn
I. Albanci 1.355.000,00
II. Bošnjaci 2.959.500,00
III. Bugari 132.000,00
IV. Crnogorci 753.000,00
V. Česi 4.240.200,00
VI. Mađari 5.977.000,00
VII. Makedonci 952.000,00
VIII. Nijemci i Austrijanci 910.000,00
IX. Poljaci 184.000,00
X. Romi 845.000,00
XI. Rusi 376.000,00
XII. Rusini 923.500,00
XIII. Slovaci 1.821.000,00
XIV. Slovenci 947.500,00
XV. Srbi 13.075.000,00
XVI. Talijani 8.730.000,00
XVII. Ukrajinci 1.025.800,00
XVIII. Židovi 988.000,00
UKUPNO 46.194.500,00

VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačivat će se račun udruga i ustanova nacionalnih manjina prema zahtjevima Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po 1/4 ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2021. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16 i 81/20).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/21-03/02

Urbroj: 50438/05-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.

 

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon