POTRESI – NASTANAK I POSLJEDICE

Tekst: Dr. sc. Tihomir Marjanac

Foto: Prosvjeta

U jeku pojačane seizmičke aktivnosti u JI Europi, odnosno na Balkanu postavljaju se mnoga pitanja o ovoj geološkoj prijetnji (hazardu), kako nastaju, koliko su razorni, zašto se trese baš ovdje a ne drugdje, i slična. Kao da je naslutio da će se pojačati interes javnosti za potrese, umirovljeni prof. Marinko Oluić je napisao knjigu o potresima pod naslovom “Potresi, uzroci nastanka i posljedice s posebnim osvrtom na Hrvatsku i susjedna područja”, a koja niti danas nije izgubila na aktualnosti, osim što se tiskarska boja posve posušila, jer izdana je 2015. godine. Izdavači knjige na 345 stranica su Prosvjeta d.o.o. Zagreb i GeoSat d.o.o. iz Zagreba.

ZAČETNIK METODE DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

Autor knjige je geolog s velikim terenskim, ali i “daljinskim” iskustvom jer je bio začetnik primjene metoda daljinskih istraživanja u geologiji, napose satelitskih multispektralnih snimaka, o čemu je svojevremeno napisao i dvije knjige. Prof. Oluić je u ovu knjigu ugradio obilje vlastitih radova, slika i interpretacija, tako da Potresi nisu tek skup podataka i informacija koje se mogu pronaći u brojnim sličnim izdanjima u svijetu, nego su u punom smislu autorsko djelo.

Ova knjiga obuhvaća 3 cjeline:

  1. Građa i sastav Zemlje i utjecaji na potrese
  2. Potresi u Hrvatskoj i susjednim područjima
  3. Posljedice izazvane potresima i mjere zaštite

Sagledavanjem sve tri cjeline čitatelj dobiva sveobuhvatnu sliku ovog geološkog hazarda koji je tijekom povijesti prouzročio goleme ljudske žrtve i razaranja, a koje su se mogle izbjeći primjenom odgovarajućih pravila gradnje i edukacijom stanovništva.

PROCJENE SEIZMIČKOG RIZIKA

Kao i mnoge druge geološke hazarde, potrese ne možemo prognozirati, najaviti, ali ih se može predvidjeti i očekivati, jer oni nastaju zahvaljujući dinamici Zemljine kore i plašta, i njenim tektonskim pločama koje su tijekom skoro cijele geološke prošlosti bile u pokretu, a tako će biti i u budućnosti – sve dok će Zemlja imati vruću jezgru i pokretni plašt. O mogućnostima prognoziranja i metodama koje se koriste za procjenu seizmičkog rizika, također možete pročitati u ovoj sveobuhvatnoj knjizi.

Ova je knjiga napisana jednostavnim rječnikom kojeg lako mogu pročitati i razumjeti i laici i stručni čitatelji, i premda se na mnogo mjesta prikazuje važne geološke i geofizičke procese i pojave, uporaba stručnog žargona drži se na minimalnoj razini. Iako su Potresi prvenstveno namijenjeni stručnoj javnosti, studentima različitih struka, kao što su geologija, geologija zaštite okoliša, građevinarstvo, zaštita na radu, domovinska sigurnost i upravljanje krizama, sa zanimanjem će ju prihvatiti i šira javnost.

PRIKAZ POVIJESTI POTRESA

Potresi su tiskani u vrijeme kada informacije o geološkim hazardima dolaze do krajnjih korisnika informacija – nas građana putem novinskih napisa, dokumentarnih filmova na televiziji i obilja internetskih sadržaja koji su svima dostupni ali su često neprovjereni, a ponekad i netočni. Za razliku od njih, ova knjiga predstavlja izvor provjerenih podataka koji su na razmeđi geologije, geofizike i građevinarstva, koja će kao takva imati trajno mjesto na polici sa stručnom literaturom, i vjerujem – često biti u rukama zainteresiranih čitatelja.

U kolektivnom sjećanju našeg stanovništva istaknuto mjesto imaju potresi koji su se dogodili u povijesno vrijeme, a koji su razorili cijele gradove (npr. Dubrovnik 1667., Zagreb 1880., Ljubljanu 1895., Skopje 1963., Budvu 1979., itd.) i pritom izazvali brojne ljudske žrtve. Javnost s pravom želi dobiti relevantne informacije, želi znati kakve su danas procjene rizika i kolike su moguće štete i žrtve u slučaju da se ponovi neki od povijesnih potresa. Sveobuhvatna analiza uzroka potresa i njihovog djelovanja, posebice na hrvatskom jeziku bila sve do sada nedostupna. Na sva ta pitanja ova knjiga pruža iscrpne odgovore.

Zagreb je 1880. g. razorio jak potres. Tada je broj žrtava srećom bio mali, ali je opseg razaranja bio velik jer je većina kuća i zgrada bilo više ili manje oštećena, pa su trebala desetljeća obnove da bi se priskrbio stambeni smještaj za postradale i u potpunosti obnovio grad. Potres je bio nenadan, kao što će sigurno biti nenadan i sljedeći puta kad se dogodi, a to može biti u bilo kojem sljedećem trenutku. Vrlo je vjerojatno da će u današnjem Zagrebu sa znatno većim brojem stanovnika i gradskom jezgrom koja je građevinski u vrlo lošem stanju, broj žrtava biti znatno veći. Ovisno o dobu dana, procjenjujemo broj žrtava na nekoliko tisuća i pet puta više ranjenih od kojih će zbog poteškoća s izvlačenjem iz ruševinama mnogi podleći ozljedama tijekom prvih 24 sata. Ulice će biti zakrčene urušenim materijalom s pročelja, šutom do visine prvog a mjestimično i drugog kata, i biti će potpuno neprohodne. Iako sam ovdje spomenuo Zagreb kao primjer, isto bi se dogodilo i u bilo kojem drugom gradu kojeg bi pogodio jak potres. O svemu tome svjedoče slike razaranja u knjizi, ali na primjerima iz drugih potresom pogođenih urbanih sredina. Sve te slike valja pažljivo pogledati i razmisliti, što će i kako biti u nas? Hoćemo li se po broju žrtava svrstati uz bok zemalja s bogatom “crnom kronikom” ili zemalja koje svoje nedaće podnose uz minimalne žrtve i materijalne štete? Što možemo učiniti da smanjimo žrtve i štete?

DINAMIKA POTRESA

Prilikom mnogih povijesnih potresa, velik broj žrtava bili su ljudi koji su stradali od sekundarnih uzroka kao što su požari. Panika je također uzrok mnogih stradavanja. Zato je potrebno educirati stanovništvo, provoditi vježbe evakuacije, osvijestiti javnost da se od samog potresa ne stradava, ali se stradava od urušavanja zgrada, pa čak i od urušavanja nepričvršćenog namještaja u kućama koje inače ne trpe strukturalna oštećenja. Mnoge su žrtve nastale i zbog nepoznavanja načina na koji potresi djeluju, pa je mnogo primjera da su se zgrade urušile uslijed nekog od naknadnih udara, u trenutku kada su se stanari vratili po svoju imovinu.

Poznavanje dinamike potresa i njihovih učinaka ključno je za prostorno planiranje, projektiranje građevinskih i infrastrukturnih objekata, planiranje kriznog postupanja, te pravovremeno i svrsishodno zaštitno djelovanje posebnih službi, ali i samozaštitno djelovanje pojedinaca. Ova knjiga je, koliko je meni poznato, prva takve vrste na hrvatskom jeziku i predstavlja iscrpan izvor informacija i podataka za sve zainteresirane službe i pojedince, a svojim sveobuhvatnim pristupom omogućuje čitatelju da dobije potpunu sliku potresa, njihovih uzroka, učinaka, te mogućih postupaka za smanjenje žrtava i materijalnih šteta.

POSEBNI OSVRT NA SREDOZEMLJE I DINARIDE

Čitatelje se u knjizi vodi od opisa građe i funkcioniranja Zemlje, geoloških struktura s naglaskom na Sredozemlje i Dinaride, do opisa uzroka potresa i njegovih osnovnih karakteristika, te načina bilježenja trešnje i interpretacije podataka. U poglavlju o seizmičnosti Hrvatske prvo se opisuju sizmotektonske prilike na području Hrvatske i susjednih država, a potom glavna epicentralna područja u Dinaridima i južnim Alpama s pregledom jačih potresa koji su se tamo dogodili.

Knjiga Potresi daje sveobuhvatni prikaz znanja o ovoj geološkoj pojavi i hazardu i kao takva je interesantna svim službama i pojedincima koji se bave upravljanjem katastrofama, odnosno protuhazardnim djelovanjem, svim studentima geologije i srodnih znanosti, pa i svekolikoj javnosti.

Knjiga se može nabaviti kod izdavača:  http://www.prosvjeta.hr/vlastita‑izdanja/

 

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon