E-SAVJETOVANJE O BUDUĆNOSTI IMUNOLOŠKOG ZAVODA U VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA

Tekst: B. D.

Foto: L. H.

Trenutno je do 18. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske otvoreno e-savjetovanje o budućnosti Imunološkog zavoda. Savjetovanje je moguće pronaći na internetskoj poveznici – https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/1123

Tema savjetovanja za vrijeme godišnjih odmora je “Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda”, a u opisu savjetovanja je navedeno kako je Vlada Republike Hrvatske 20. kolovoza 2015. donijela Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda, javne ustanove za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Zatim se nadalje navodi kako je Vlada Republike Hrvatske 14. lipnja 2018. donijela Odluku KLASA: 022-03/18-04/155, URBROJ: 50301-26/09-18-3, kojom je stavila izvan snage Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod, jer ta Odluka nije bila u cijelosti provedena. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske donijela je od 2. lipnja 2021. Zaključak KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-4, kojim je prihvatila Okvir i smjernice Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva aktom, KLASA: 011-02/21-11/06, URBROJ: 534-07-1-2/1-21-19, od 11. svibnja 2021., te je zadužila resorna ministarstva i druga tijela da, u okviru svoje nadležnosti, u rokovima određenim vremenikom Okvira i smjernica, pripreme i predlože na donošenje Vladi Republike Hrvatske akte utvrđene Okvirom i smjernicama te druge akte iz svoje nadležnosti.

Kako ističe Vlada RH, prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda postavljen je na e-savjetovanje s trajanjem od 15 dana, iz više razloga, i to:

  • radi omogućavanja Imunološkom zavodu da što skorije započne obavljati dodatnu djelatnost koja se Uredbom uvodi a za kojom se iskazala žurna potreba, kao važan doprinos ustanove pravovremenom pružanju zdravstvene zaštite građanima,
  • radi osiguravanja provedbe aktivnosti potrebnih za revitalizaciju proizvodnje imunoloških lijekova u rokovima navedenim u Vremeniku Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda i početka aktivnosti izgradnje nove tvornice imunoloških lijekova, što će značajno doprinijeti rješavanju pitanja sprječavanja širenja/zaustavljanje epidemija zaraznih bolesti, kao i epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj.

Naime, kako vremenikom aktivnosti Okvira i smjernica određeno donošenje izmjena i dopuna Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda, obzirom da od 2015. godine postoje dvije pravne osobe, a kroz prijenos imovine i obveza Društva na Republiku Hrvatsku, Društvo prestaje postojati, a Ustanova više nije pravni slijednik Društva i nastavlja sa aktivnostima revitalizacije proizvodnje imunoloških lijekova, pa je potrebno Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda uskladiti s naprijed navedenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 14. lipnja 2018. i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. lipnja 2021. te proširiti djelatnost Ustanove obzirom na iskazane potrebe u vremenu krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19.

 

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Slažem se Opširnije...

Left Menu Icon