IZJAVA ZA MEDIJE PREDSTAVNIKA UDRUGE VJEROVNIKA BIVŠIH RADNIKA I MALIH DIONIČARA JADRAN DD CRIKVENICA

Zadovoljni  smo odgovorima Uprave društva na redovnoj  glavnoj Skupštini Jadran d.d. o izradi novog Strateškog poslovnog plana razvoja Jadran d.d. 2021. – 2029. do kraja 2021., koji predviđa značajna sredstva u podizanje nivoa Hotela Jadrana d.d. na viši nivo kvalitete s 4* i 5*.